Vedci opäť skúmali a sledovali a výsledky sú veľmi zaujímavé. Kľúč k šťastnému manželstvu má v rukách žena! Ak ste takáto aj vy, manžel s vami bude celý život šťastný.

Každý má iný názor na to, čo môže byť tajomstvom dlhého a spokojného manželstva. Niektorí veria v silu úprimnej komunikácie, iní sa spoliehajú na sex či na úctu a dôveru. Istý výskum prišiel s prekvapivým tvrdením, že TO, čo naozaj ovplyvňuje manželské šťastie, je reakcia manželov krátko po hádke. A teda záleží na tom, ktorý z dvojice sa upokojí skôr.

Žena šikovnejšie narába s emóciami a ona je tá, kto dokáže urovnať spory.
Zdroj: Shutterstock

Kľúčom k šťastiu je žena?

Vedci z amerických univerzít skúmali správanie 80 dlhoročných manželov počas hádky a bezprostredne po nej. Všímali si ich výrazy tváre, gestá, emocionálne aj fyziologické reakcie (tlak krvi, pulz, potenie, teplotu tela) - a vyhodnocovali ich počas hádky. Hľadali bod, v ktorom boli dvojice najrozčúlenejšie a potom merali, ako dlho ženám aj mužom trvalo, kým sa opäť upokojili.

Výsledky boli veľmi zaujímavé. Dvojica, pri ktorej sa žena upokojila skôr, bola dlhodobo šťastnejšia a spokojnejšia. V manželstvách, v ktorých sa o zmierenie snažil manžel, to už tak dobre nefungovalo.

Žena šikovnejšie narába s emóciami a ona je tá, kto dokáže urovnať spory.
Zdroj: Shutterstock

Temperament dvojice veľmi ovplyvňuje ich manželstvo. Kľúč k šťastnému vzťahu je teda v rukách žien. Autorka výskumu Lian Bloch si myslí, že sa opäť potvrdil stereotyp, podľa ktorého ženy lepšie narábajú s emóciami.

Aj keď sa obaja z dvojice dokážu rovnako rýchlo upokojiť, aj v takomto prípade je žena tou, ktorá určí, ako sa celá hádka vyvinie. Ak sa manželka dokáže rýchlo upokojiť a zabudnúť na slová či skutky, ktoré jej ublížili, manžel je v takomto vzťahu oveľa šťastnejší. A ako je to u vás? Kto prvý zabudne na hádku a kto dlho trucuje?

Žena šikovnejšie narába s emóciami a ona je tá, kto dokáže urovnať spory.
Zdroj: Shutterstock