Radí Denisa Eckmannová, vzťahová terapeutka a koučka

1 Vďačnosť za prítomnosť partnera

Partner je s vami dobrovoľne a slobodne. Čas, ktorý vám venuje, a rozhodnutie byť s vami aj ďalší deň sú dary. Šťastné páry si naplno uvedomujú, že nie je samozrejmé žiť s partnerom, mať ho vo svojom živote, pretože môže kedykoľvek slobodne odísť. Slovami „ďakujem, že si“, ktoré vychádzajú zo srdca, dávate partnerovi najavo, že si ho vážite a ceníte si jeho čas s vami.

2 Neodchádzajte bez bozku na rozlúčku

Dať partnerovi bozk a pozdrav aj vtedy, keď sa veľmi ponáhľate, je znakom toho, že vám na ňom záleží.

Ako si udržať fungujúci vzťah?
Ako si udržať fungujúci vzťah?
Zdroj: Shutterstock

3 Napíšte si cez deň

Tým nemyslím kontrolovať ho a zisťovať, čo robí. Ani volať, že má ísť po práci nakúpiť alebo vyzdvihnúť deti. Napíšte mu iba preto, lebo ste si spomenuli. Ak viete, čo ho čaká cez deň v práci – napríklad porada so šéfom alebo dôležité stretnutie –, prianím úspešného dňa a zvládnutia novej výzvy mu dáte najavo, že pri ňom stojíte a veríte v neho.

4 Porozprávajte sa o tom, čo ste cez deň zažili, a venujte si pri tom navzájom plnú pozornosť

Nemám na mysli komunikáciu o povinnostiach, deťoch alebo o chode domácnosti. Nájdite si každý deň čas, keď si spolu sadnete a poviete si, aký ste mali deň. Povedzte partnerovi, čo ste zažili, a zaujímajte sa aj o jeho pocity a zážitky. Otvorte partnerovi svoj svet a pozorne počúvajte, keď hovorí on. Sústreďte sa na to, o čo sa s vami delí, bez toho, aby ste boli hlavou inde, napríklad pri tom, čo treba ešte spraviť. Tým dáte partnerovi najavo, že je pre vás dôležitý.

Ako si udržať fungujúci vzťah?
Ako si udržať fungujúci vzťah?
Zdroj: Shutterstock

5 Pritúľte sa k sebe

Aspoň chvíľku sa objímajte, držte sa za ruky len tak potichu, pozerajte si do očí, túľte sa, bozkávajte sa. Dôležité je, aby to neznamenalo výzvu k milovaniu, ale aby ste pocítili vzájomnú blízkosť. Prepojí vás to viac, ako keby ste sedeli pred televízorom každý na opačnej strane gauča. Dávate si tak najavo, že ste pre seba vzácni a ste tu jeden pre druhého. Bozky, pohladenia a jemné dotyky medzi vami udržiavajú iskru.

6 Zaspávajte spolu

Ak je to možné, snažte sa chodievať spať v rovnakom čase. Objatie a bozk na dobrú noc pri zaspávaní prehlbuje a utužuje city, dáva pocit bezpečia a istoty.

Ako si udržať fungujúci vzťah?
Ako si udržať fungujúci vzťah?
Zdroj: Shutterstock