Muži sú rozosievačmi, ktorí ale u svojich vlastných partneriek neveru netolerujú. Evolúcia pritom obe pohlavia vybavila stratégiami, ako podvádzanie skrývať, ale zároveň neverných partnerov spoznať. Muži tak dávajú prednosť ženám s veľmi vysokým hlasom. Jednak majú viac estrogénu a bývajú plodnejšie, ale ženy s hlbším hlasom sú oveľa častejšie neverné.

Ako zistíte, či vám bude neverný či neverná?
Zdroj: Shutterstock.com

Nemeckí psychológovia urobili experiment. Analyzovali hlas 931 dospelých a v dotazníkoch skúmali, či sú ochotní podvádzať svojich partnerov alebo ich priamo podvádzajú. U žien sa pritom z analýzy vylúpol štatisticky úplne preukázateľný vzťah medzi výškou hlasu a ochotou k nevere. O každý tón nižší hlas súvisel s vyššou pravdepodobnosťou nevery u dotknutej ženy.

Ako zistíte, či vám bude neverný či neverná?
Zdroj: Shutterstock.com

To isté pritom platí u mužov. Jedinci s veľmi hlbokým hlasom sú oveľa nevernejší ako tí s vysokým. A je to dané aj tým, že muži s hlbokým hlasom sú sexuálne príťažlivejší, takže majú k nevere viac príležitostí.

Ako zistíte, či vám bude neverný či neverná?
Zdroj: Shutterstock.com

Výšku hlasu u oboch pohlaví riadi mužský pohlavný hormón testosterón. Ten tiež riadi libido, teda chuť na sex. Čím viac testosterónu muž aj žena majú, tým sú sexuálne aktívnejší. A tým skôr sú ochotní hľadať sex aj mimo hraníc svojho vzťahu. "Ženy s hlbokým hlasom sa samy môžu cítiť sebavedomejšie a sú lepšie pripravené riskovať," myslí si jeden z autorov výskumu psychológ Phillip Hodson z Nemecka.