Hovoril aj o tom, že utrpenie si spôsobujeme samy, no keď sa naučíme odpúšťať či nechať veci ísť (mimochodom, The Beatles majú skladbu Let it be – Nechaj to tak), nájdeme skutočné šťastie a oslobodíme sa od utrpenia.

Paradoxne tým, že sa za niečím ženieme, chceme to a potom ono, sa od šťastia vzďaľujeme. Dôsledkom sú depresie, vyčerpanie, stres, vyhorenie. „Čím viac hľadáte šťastie, tým menšia je pravdepodobnosť, že ho nájdete,“ hovorí Tulku Lama a dodáva, že jediné miesto, kde ozajstné šťastie je, sme my samy.

Cesta namiesto cieľa?

„Je dôležité uvedomiť si, že váš život je cesta a vy ste jej cieľ. Vy ste otázka a zároveň odpoveď. Hľadáte teda samy seba,“ usmieva sa Tulku Lama a vysvetľuje, že ľudia si to často zamieňajú a myslia si, že oni sú cesta a mať viac áut, peňazí, prácu, rodinu, že to je cieľ ich života. Ale je to iba cesta. „Keď spoznáte samy seba, spoznáte všetko. Vy ste účelom a cieľom života. Ste dosť odvážne, aby ste to povedali? Skúste to a pohľad na život sa zrazu zmení. Len čo objavíte samy seba, pocítite úplnosť, kompletnosť, plné uspokojenie, mier.“

„Čím viac hľadáte šťastie, tým menšia je pravdepodobnosť, že ho nájdete,“ hovorí Tulku Lama.
„Čím viac hľadáte šťastie, tým menšia je pravdepodobnosť, že ho nájdete,“ hovorí Tulku Lama.
Zdroj: Shutterstock