Naše vzťahy s otcom sú veľká téma a ovplyvňujú nás možno viac, ako sme si ochotné pripustiť. Kým niektoré z nás mali šťastie na chápavého, láskavého a milujúceho otca, iné zažili urážky, ponižovanie, nepochopenie a prehnane veľa kritiky. O otcovi, ktorý pri výchove zlyhal na plnej čiare, prípadne nebol v živote svojej dcéry prítomný vôbec, ani nehovoríme...

Dobrý otec, dobré vzťahy

Dcéry podporujúceho, milujúceho otca, ktorý s nimi dokáže efektívne komunikovať, majú veľkú výhodu aj v partnerských vzťahoch, pretože do nich prichádzajú akoby pripravené, s dobrými vzormi. Dcéry v tínedžerskom veku, ktoré majú šťastie na dobrého otca, dokonca začínajú so sexuálnym životom neskôr a menej striedajú partnerov. Majú dosť sebavedomia na to, aby dokázali povedať nie akémukoľvek typu sexuálneho správania, ktorý im nie je príjemný. Inými slovami, mladé dievčatá, ktoré majú pozitívny otcovský vzor, neberú sex ako niečo, čím sa získava láska a náklonnosť chlapca. To sa neskôr premieta aj do oveľa uspokojivejších vzťahov a partnerstiev.

Ak otec zlyháva, má to následky

Dievčatá, ktoré nemajú dobrý vzťah s otcom v čase, keď vyrastajú a formujú sa, dostávajú do vienka vzťahový hendikep, ktorý sa môže, ale aj nemusí, prejaviť v ich vzťahoch s mužmi. Samozrejme, záleží na vyzretosti ženy a na tom, ako dokázala spracovať otcovo správanie vo vzťahu k sebe.

Podľa štatistík sa však práve ženy, ktoré otec v detstve zanedbával alebo s ním mali nefunkčný vzťah, častejšie rozvádzajú. Vo vzťahoch totiž bývajú buď príliš neisté a submisívne, alebo, práve naopak, agresívne si pýtajú a presadzujú to, čo potrebujú, a agresívne sa prejavujú aj pri riešení problémov vo vzťahu. Buď sa uspokoja s málom a s tým, čo pre ne nie je dobré, alebo majú od svojich partnerov nereálne očakávania. Ak sa žena necítila hodná lásky svojho otca alebo dosť milovaná, môže od partnera žiadať, aby ju bezhranične obdivoval a plnil to, čo jej vidí na očiach, ako kompenzáciu za to, čo nedostávala v ranom veku.

Ak otec nie je prítomný, môže to zanechať stopy pri vnímaní vzťahov.
Ak otec nie je prítomný, môže to zanechať stopy pri vnímaní vzťahov.
Zdroj: Shutterstock

Hlad po dobrom otcovi

Zamyslite sa nad svojimi vzťahmi s mužmi týmto spôsobom: „Ten, kto je hladný, by nemal chodiť nakupovať.“ Keď si to preložíme, znamená to, že ak idete do potravín s prázdnym žalúdkom, máte potrebu kúpiť hocičo, len aby ste sa rýchlo nasýtili – aj mastné, aj nezdravé, no skrátka hocijaké. Ponáhľate sa, nemáte nákupný zoznam, a tak nakúpite aj to, čo nechcete. Podobne fungujú dcéry nedobrých otcov. Majú akýsi večne sa ozývajúci „hlad“ po dobrom otcovi, a keď hľadajú partnera, nerobia práve najlepšie rozhodnutia, rovnako ako keď sme hladné v potravinách. Preto si dajte čas a spracujte svoj hlad.

Takto spoznáte dcéru dobrého otca

● Cíti sa sebaisto, nemá potrebu žobrať o lásku.
● Pozná svoju hodnotu.
● Dokáže mať emocionálne naplnený a intímny vzťah založený na dôvere.
● Nemá problém vyjadriť svoj názor, presadiť sa bez toho, aby bola agresívna.
● Dokáže poukázať na problém bez strachu z odmietnutia.
● Nemá od partnera prehnané a nereálne očakávania.

Dobrý vzťah s otcom vás v budúcnosti ovplyvní.
Dobrý vzťah s otcom vás v budúcnosti ovplyvní.
Zdroj: Shutterstock

Dôležité je aj to, aký vzťah má matka k otcovi, nielen to, aký je otec k nám

Radí PhDr. Radoslava Olajos, psychoterapeutka, www.atna.sk

Ako je to teda so vzťahom otec – dcéra? Naozaj nám prerastá aj do vzťahov s inými mužmi?

Na ženskú sebaúctu má veľký vplyv to, ako ju vníma otec. To, či ju ako ženu „potvrdil“, čiže prejavil jej úctu tým, že ju prijal takú, aká je. V opačnom prípade, ak je otec nespokojný s dcériným správaním, prejavmi alebo výzorom, nešetrne ju kritizuje a napráva, mladá žena to môže vnímať ako prejav, že nie je dosť dobrá. Ak nie je dosť dobrá pre otca, môže sa stať, že si bude nachádzať mužov, pri ktorých sa bude cítiť nedostatočná. Bude od nich očakávať, že jej dajú to, čo márne čakala od otca, to, že ju prijmú takú, aká je. Ak žena nie je zrelá, svoje nároky na otca nevedome premietne do muža a ten túto požiadavku neunesie. Pretože nie je v jeho silách robiť partnerke muža, milenca a otca zároveň. Požiadavky takýchto žien sú infantilné, reakcie hysterické, časté je závislé správanie a podobne. Všetko toto býva nevedomé. Prejavuje sa to vo vzťahu napätím, nedorozumeniami, konfliktmi, manipuláciou a pocitom prázdnoty. Ak bol otec zriedkavo doma, málo sa venoval rodine, dcéra si s otcom nevytvorila dostatočný vzťah, môže mať problém nadväzovať s mužmi kvalitné a dôverné vzťahy. Často však rolu otca niekto v rodine supluje (dedo, strýko), čiže nie vždy musí byť problém vo väzbe.

V detstve potrebujeme mať vedľa seba aj dobrý mužský vzor.
V detstve potrebujeme mať vedľa seba aj dobrý mužský vzor.
Zdroj: Shutterstock

Platí, že si žena podvedome vyberá muža, ktorý jej pripomína otca?

Nech už bol otec akýkoľvek, žena si podvedome vyberá niekoho, kto jej otca buď pripomína, alebo je úplne iný. Záleží na jej zrelosti, ale aj na iných okolnostiach. To, že si žena hľadá niekoho, kto jej je podvedome blízky, je dobré. Komplikované to býva, ak je vzťah s otcom konfliktný, emočne chladný alebo ak jej otec spôsobil traumu či ujmu. Často si toho ani nemusí byť vedomá. Takáto „rana“ sa môže otvoriť kedykoľvek. V praxi vidím, že najväčšie trápenie žien vzniká, keď si žena neverí, má potrebu zapáčiť sa mužom a stráca seba. Správa sa tak preto, že to bola hlavná stratégia, ako dostať od otca to, po čom túžila – prijatie, pochvalu, lásku a pozornosť. Často s klientkami riešim, že cítia k mužom hnev, zlosť a opovrhujú nimi. Často za tým býva postoj ich matky k otcovi, ktorý preberú. Ničia si vzťahy rovnako ako ich matky. Čiže dôležité je aj to, aký vzťah má matka k otcovi, nielen to, aký je otec k nám.