Vzťahy sú výrazne zaťažené, ak je rodina nonstop spolu niekoľko týždňov. Vzniká vysoké riziko partnerskej krízy, pretože sa emočne viac ovplyvňujete. Dotýka sa vás to, čo partner vnútorne prežíva, viac ako inokedy. Na povrch vypláva pravda, ako to máte nastavené, čo medzi vami funguje a čo nie. Psychický tlak a nemožnosť prirodzene sa odventilovať, upokojiť, môže vyvolať dusno, hádky, konflikty pre banálne veci, hystériu, obviňovanie aj drámu.

Podchyťte problém v zárodku

Podchyťte včas svoju potrebu s partnerom sa porozprávať o tom, čo vás trápi a hnevá. Komunikujte priebežne, nečakajte, kým hnev vybuchne. Je zdravé deliť sa o pocity, nie prenášať ich na druhého. Podeľte sa s partnerom o svoj vnútorný svet. Viem, že je náročné s tým začať, ak to nemáte vo zvyku. Vyžaduje to sebareflexiu. Táto situácia je však na sebareflexiu zvlášť vhodná, pretože je prirodzené, že sa vo vás objavujú negatívne pocity, strachy aj úzkosti. Stačí si ich všimnúť, nepopierať, nehanbiť sa za ne. Odhalením a pripustením získavate silu a budete vedieť o svojom prežívaní hovoriť.

Budete si tak budovať vzájomnú blízkosť, možno zistíte, že obaja sa cítite zle. Odhalením sa síce stávate zraniteľnejšími, ale zároveň ľudskejšími a v očiach druhého čitateľnejšími. Práve to zdravý vzťah zázračne prehlbuje. A naopak, obviňovaním, zosmiešňovaním a prenášaním emócií na druhého ničíte vzťah. Možno sa u partnera hneď nestretnete s pochopením, nesnažte sa ho preto poúčať a tlačiť naňho. Učte sa prijímať partnera takého, aký je, bez potreby ho meniť. A viac sa venujte svojmu svetu. Karanténa je príležitosť vyzrieť a uvedomiť si, ako to máte sama so sebou a ako sa zrkadlíte vo vzťahoch.

Čas pre seba je dôležitý

Dôležitá vec je čas pre seba, svoju psychohygienu a čas venovaný partnerovi. Každý z vás potrebuje inú dávku blízkosti a rovnako sa potrebujete od seba vzdialiť. Ak to nerešpektujete, vzniká napätie. Preto je dobré dohodnúť sa, kto čo a kedy urobí, bude sa venovať deťom, koľko času bude mať sám pre seba, čo vám umožní, aby ste sa udržiavali psychicky odolnejší a neklesala vaša tolerancia voči druhým. Tým skôr predídete ponorke a jej deštruktívnemu vplyvu na vzťah.

Nevyťahujte staré krivdy

Ďalšia vec – nič staré na partnera nevyťahujte. V tejto situácii vám to nepomôže. Staré krivdy si prejdite samy v sebe alebo s odborníkom. Teraz sa potrebujete podporiť navzájom, všímať si to pekné na druhom a oceniť to. Na zlepšenie vzťahu treba očistu a tá často prichádza s krízou, keď vypláva na povrch, čo nefunguje, nevyhovuje.

Ale kde je láska a úcta, je aj záujem o nápravu, ochota ustúpiť v prospech druhého, využiť nové možnosti. Ochota hľadať nové spôsoby fungovania pomáha predchádzať ponorke a krízam. Karanténa ukáže pravdu, na čom sú vzťahy postavené, a môžete byť prekvapené, sklamané, ale aj potešené tým, že vďaka svojmu partnerovi objavíte stabilitu, pocit bezpečia a súdržnosti. Samotný partner môže prekvapiť a v novej situácii sa zachovať ako hrdina, pravý muž či džentlmen.