Ak to vo vzťahu neklape, viazne komunikácia, ktorá je základným pilierom spokojného vzťahu. Ako na nej popracovať?

Neočakávajte, že sa niečo zmení bez toho, aby ste o tom s partnerom hovorili. Rozhovor však nezahŕňa vyčítanie nedostatkov. Ide o rozprávanie a načúvanie. Otázky, odpovede, riešenie problému, ale aj delenie sa o vzájomné starosti, radosti, pracovné úspechy. Komunikácia partnerov je predpokladom stabilného, spokojného a šťastného vzťahu. Nezohráva úlohu, či ste partneri, manželia alebo ako dlho trvá váš vzťah. Aj mladí zaľúbenci s komunikačnými ťažkosťami môžu pohorieť.

Rozdiely v komunikácii

Ženy a muži zväčša zmýšľajú inak. Keď sa zhovárajú muži, ide o poskytovanie informácií. Ale keď sa rozprávajú ženy, ide o vytváranie a upevňovanie vzťahov. Pri zhováraní sa delíme o emócie, vytvárame akési puto, očakávame spätnú väzbu, odkomunikovanie istej situácie či vyrozprávanie pocitov. Muži sú viac orientovaní na informácie a vecnosť. Ženy pri problémoch rozprávajú o emóciách, muži o ich riešení. Často preto pri komunikácii vznikajú nezhody alebo pocity nepochopenia. Od svojho partnera očakávame, aby nás vypočul, nechceme jeho riešenia, tie požadujeme až neskôr. Pre muža je ťažké pochopiť, prečo nám riešenie nestačí. Preto je dôležité, aby každý prejavil trpezlivosť a pochopenie, že ten druhý to vníma inak.

Ženy pri problémoch rozprávajú o emóciách, muži o ich riešení.
Ženy pri problémoch rozprávajú o emóciách, muži o ich riešení.
Zdroj: shutterstock

Liek pre vzťah

Treba, aby ste si uvedomili, že komunikácia je to, čo drží vzťah pokope. Pomáha mu zvládnuť ťažké chvíle, partnerov zbližuje a dodáva im istotu. Ak nájdete spoločnú reč, dospejete k akémusi ozdraveniu vzťahu. Zrazu je aj neriešiteľný problém, o ktorom ste sa rozprávali, riešiteľný. Najhoršie je, ak partneri zabudnú, prestanú alebo nechcú spolu komunikovať. Dôvody sú rôzne. Sklamanie, stereotyp, nedostatok času alebo záujmu. Ak sa však jeden druhému nebudete zverovať so svojimi pocitmi, vedie to nesprávnym smerom. Čo sa s tým dá robiť?

Hovorte za seba – Ak sa snažíte s partnerom riešiť nejaký problém, hovorte sama za seba. Povedzte, čo je dôležité pre vás. Ak začnete hovoriť „ty“, vedie to k obviňovaniu partnera. Keď budete hovoriť o svojich pocitoch, pomáhate tak partnerovi pochopiť, čo cítite. Je to krok k úspešnej komunikácii.

Najlepšie priamo – A to platí pre oboch partnerov. Nikto z nás nemá vešteckú guľu ani nevidí tomu druhému do hlavy. Ak čakáte, že budete dávať partnerovi náznaky a on bude vedieť, čo má urobiť , nedočkáte sa. Zbytočne to spôsobuje nezhody. Ak niečo chcete, povedzte mu to. V pokoji a priamo.

Aj vy načúvajte – Požadujete od partnera, aby vás počas rozhovoru neprerušoval, ale načúval. Robte to isté. Môžete mu klásť otázky a snažiť sa ho pochopiť. Neprechádzajte hneď do obrany alebo útoku, ale pokúste sa ho chápať. Spýtajte sa na veci, ktoré vám nie sú jasné.

Rešpektujte ho – Muži a ženy komunikujú rozdielnym spôsobom, navyše každý z nás má špecifické komunikačné vlastnosti. Zároveň všetky poznáme vtipy o rozdieloch medzi mužmi a ženami, v ktorých je množstvo pravdy. Nemôžete chcieť od chlapa, aby rozmýšľal ako vy. Majte na zreteli, že on veci vníma a prežíva inak.

Ospravedlňujte sa – Komunikácia by mala mať istú úroveň a zrelosť. To znamená aj prijatie zodpovednosti. Ak treba, nehrajte sa na hrdinku ani netýkavku a už vôbec nie na urazenú, ale ospravedlňte sa. Možno, že počas rozhovoru odznejú slová, ktoré ublížia, preto sa musíte vedieť ospravedlniť aj vy jemu a zároveň ospravedlnenie od partnera prijať.

Zaveďte pravidelnosť – Komunikácii vo vzťahu pomôže, ak si nájdete čas na pravidelný rozhovor. Stanovte si deň a hodinu len pre partnera, sadnite si ku káve alebo k poháriku vína, alebo choďte na prechádzku.

Aktívne načúvanie 

Ak si pri rozhovore všimnete, že partner vás nepočúva, alebo sa sama prichytíte pri tom, že vaše myšlienky utekajú niekam inam, snažte sa cvičiť s partnerom aktívne načúvanie. Keď sa budete spolu zhovárať, skúste mu položiť otázku, zhrnúť to, o čom ste sa bavili, zopakovať jeho problém. Utužíte tak rozhovor, vaše myšlienky nebudú „poletovať“ a partner uvidí záujem z vašej strany, čo vzťahu iba prospeje. Postupne sa tak naučíte komunikovať.

Povedať milovanej osobe nepríjemnú vec je ťažké. No spoločný život prináša aj takéto výzvy.
Povedať milovanej osobe nepríjemnú vec je ťažké. No spoločný život prináša aj takéto výzvy.
Zdroj: shutterstock

Komunikačný šum

Telefonické rozhovory či písanie správ cez sociálne siete nemôžu nahradiť osobný kontakt. Pri rozhovore potrebujete vidieť tomu druhému do očí a taktiež cítiť, že ten druhý je prítomný. Inak môže vzniknúť komunikačný šum, teda skreslenie prenosu informácií.

Andrej (33)
Komunikáciu vo vzťahu považujem za jednu z najdôležitejších vecí pre správne fungovanie. Na základe komunikácie zistíte veľa vecí o tom druhom. Takisto je dôležité hovoriť o svojich pocitoch. No najťažšie je povedať veci, ktoré vám prekážajú. Bojíte sa, že toho druhého zraníte. Váš partner či partnerka však ani len nemusí tušiť, že vám niečo prekáža.
Tina (24)
S predošlým partnerom sme čoraz menej komunikovali, a tak sa medzi nami vytvorila priepasť. Potom, aj keď sme sa chceli rozprávať, nešlo nám to. Nehovorili sme o problémoch, ktoré vznikali, ani o tom, čo nám navzájom prekážalo. So súčasným partnerom od začiatku priamo komunikujeme, a hoci nie je ľahké povedať milovanej osobe napríklad nejakú výčitku alebo nepríjemnú vec, nezametáme naše pocity pod koberec. Snažíme sa ich vyjadriť a nájsť riešenie. Zatiaľ nám to klape.
Jarmila (53)
Pri komunikácii s manželom mám často pocit, že rozprávam po mongolsky alebo po čínsky. Niečo mu poviem a on to buď vôbec nechápe, alebo to pochopí úplne inak. Potom sa pohádame, pretože sme sa nepochopili. Myslím, že nájsť súlad a komunikovať je veľmi náročné, a cítim, že čím sme starší, tým je to pre nás ťažšie. Radšej sa tomu vyhneme a povieme si len nevyhnutné.

Čo na to odborníčka?

Erika Feketová, životná a vzťahová koučka
Erika Feketová, životná a vzťahová koučka
Zdroj: archív

Vo vzťahoch máme veľakrát rozdielne názory a vtedy do rozhovoru vstupujeme plní silných emócií. A tu sa oplatí spozornieť, pretože môže ísť o veľa. Dobre odvedený rozhovor má len víťazov a naopak. Vyhratá bitka totiž neznamená vyhratú vojnu. A vo vzťahu je každá „bitka“ vopred prehratá. Preto nesúperme, ale spolupracujme. Uznajme, čo je objektívna pravda a čo je naše vnútorné, subjektívne prežívanie. Rozdeľme si na tri kôpky, čo chceme povedať partnerovi – fakty, názory a interpretácie, prežívanie. Nevyjadrujme svoje prežívanie a dojmy ako fakty ani svoje názory ako pocit. Majme jasno v tom, čo nám nevyhovuje, s čím a prečo nesúhlasíme. A čo by sme si priali ako zmenu, čo navrhujeme ako svoj vklad. Viac pozorujme, menej hodnoťme. Spoznávajme samých seba, svoje potreby a následne ľahšie spoznáme druhých ľudí. Silná emócia, hnev, ľútosť pochádzajú z nenaplnenej potreby. Naše potreby sa líšia a z toho zväčša pramenia nedorozumenia. Zaujímajme sa, zamýšľajme sa, akú odlišnú nenaplnenú potrebu mala druhá strana. A vnímajme tú potrebu, že je pre ňu dôležitá. Ak chceme zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch, pôjde to, no musíme začať od seba.

Komunikácia v štyroch krokoch podľa odborníčky:

1. Vyjadríme, ako sa cítime (čo vnútorne prežívame).

2. Odkomunikujeme, čo potrebujeme, čo je pre nás dôležité (ktorá naša potreba bola nenaplnená).

3. Rovnako aj to, čo by sme si od druhej osoby priali, aby nabudúce urobila.

4. Oceníme porozumenie.