1. Neviditeľný

Bol to otec, ktorý sa o vás nestaral. Možno vám občas poslal darček alebo nejaký odkaz. Vedeli ste, že niekde je, ale nemali ste spoločný príbeh. Paradoxne tento typ otcov v určitom veku chce veľmi dohnať zameškané. Odpúšťa sa mu ťažko, pretože jeho neprítomnosť je nenahraditeľná.

Ako to bude vyzerať u vás?

Dcéra, ktorá mala neviditeľného otca, nebude zvyknutá spoliehať sa na mužov. Na druhej strane takáto žena býva veľmi schopná, samostatná, ale vo vzťahoch bude mať problémy, pretože doma nikdy nevidela ako sa muž zapája do chodu rodiny alebo ako sa s ním komunikuje. Ak je to váš prípad, budete mať tendenciu vyberať si nie príliš zodpovedného muža, ktorého budete ospravedlňovať, aby ste si udržali jeho priazeň.

Čudný strýko sa jej neprimerane dotýkal, keď bola celkom malým dievčatkom.
Čudný strýko sa jej neprimerane dotýkal, keď bola celkom malým dievčatkom.
Zdroj: Shutterstock