Výber nášho partnera ovplyvňujú očakávania rodičov, výchova, prostredie, v ktorom žijeme a hlavne naše vlastné predstavy. Nie vždy sa to však podarí. Často padáme do rovnakej kaluže a opakujeme stále tie isté chyby. Určite ste počuli o nešťastných ženách, ktoré vyrastali s otcom alkoholikom a z ich manžela sa vykľul podobný prípad…

Psychológ pomôže, ale...

Kým nevyriešime svoje vnútorné problémy, nedokážeme v živote kráčať vpred. Nedoprajeme si tak šancu na iný, krajší a lepší zajtrajšok. Za každý vzniknutý konflikt môžeme aj my sami. Treba si uvedomiť, že existuje dôvod, pre ktorý sme si zvolili práve svojho partnera a nie jeho kamaráta, kolegu, šéfa a podobne. Možno to znie zvláštne, ale mali by sme mu byť vďační, že nás svojím správaním pomáha upozorniť na niečo, čo by sme mali v živote konečne vyriešiť.

Mnohí navštevujú psychológov s požiadavkou, aby im pomohli prekonať partnerskú krízu. Každému prospeje, keď sa niekomu vyrozpráva a vyjadrí svoj hnev nahlas. Snažte sa spojiť svoje problémy s určitými obdobiami v živote, ktoré vás poznačili. Možno v sebe potláčate nenávisť, pestujete si výčitky, hneváte sa na chyby svojich rodičov, trápite sa kvôli ľuďom, ktorí vás sklamali, využili, podrazili...

TOTO je najdôležitejšie

Vžite sa do kože partnera, do jeho pocitov a zmýšľania. Hnev, urážky a slabosť vám väčšinou zahmlia zrak a prestanete vnímať bolesť toho druhého. Návštevou psychológa sa môžete naučiť pozerať sa na konflikty objektívne a s chladnou hlavou bez toho, aby ste sa stavali do úlohy obete alebo naopak, agresora.

Mnoho vzťahov stroskotá na neschopnosti partnerov nestranne posúdiť svoje konflitky. Často volia rozchod, alebo celý život trpia. Pri hľadaní nového partnera sme plní očakávaní, že konečne nájdeme svoje šťastie. V skutočnosti si všetky nedoriešené problémy ťaháme do čerstvého vzťahu, ktorý kvôli tomu môže opäť zlyhať. Najľahšia cesta k šťastiu vedie cez naše vnútro. Spoznajte samých seba a začnite sa mať radi. Až potom vás začne milovať aj niekto iný.