Je to mnohokrát to, čo nám dovoľuje prežiť problémy, ktoré máme s partnermi či deťmi. A hoci dnes sme roztrieštené v malých rodinných bunkách, predsa to má svoju silu a oplatí sa nájsť si okruh žien, o ktoré sa dá oprieť, ak je vám ťažko.

Spolky a združenia

Kedysi sme mali ženské združenia mestského typu, ktorých úlohou bola akási osveta, ale aj podpora žien a spoločné aktivity. Napríklad taká Živena prežila dodnes. Mali sme aj cirkevné ženské spolky či kresťanské, ktoré boli zamerané na duchovnú podporu. Na dedinách mali ženy rôzne zvyky, ako je páranie peria či priadky, pri ktorých sa schádzali, pracovali a vymieňali si informácie, zabavili sa alebo si aj pomohli, keď bolo treba. Dnes nám zostali ženské organizácie, občianske združenia, ktoré pomáhajú matkám v ťažkej situácii alebo sú zamerané na pomoc týraným ženám. Je veľmi málo združení a spolkov, ktorým nejde vyslovene o pomoc, ale len o vymieňanie skúseností a spoločne trávený čas.

Dnes je to hlavne rodina, ale kedysi sa ženy združovali a pomáhali si.
Zdroj: Shutterstock

Ženské kruhy

S vlnou ezoteriky sa ženy začali viac orientovať na sebapoznávanie, rozvoj a ženské rituály, a tak vznikali prvé ženské kruhy, ktoré poskytovali bezpečný priestor ženám bez posudzovania, kde sa mohli vyrozprávať a otvoriť rany, ale aj hovoriť o svojej radosti, jednoducho o všetkom, čo sa akosi zanedbalo. Navyše, ak ste neboli kresťankou alebo máte k cirkvi ďaleko, ženské kruhy prinášali aj nový druh duchovného vyžitia. Veľa žien sa dnes našlo vo fyzických aktivitách, v cvičení alebo tanci, popri telesnej kondícii utužujú aj vzájomné vzťahy. Existujú dokonca jogové či tvorivé pobyty pre ženy zamerané zase na rozvoj kreativity. Poznáme aj ženy bylinkárky, ktoré robia kurzy na spoznávanie a spracúvanie byliniek. Tým sa vytvárajú aj nové priateľstvá a komunity.

Mamičky sú samostatná kategória, ale pomôcť si vedia veľmi dobre.
Zdroj: Shutterstock

Zosmiešňovaný Modrý koník

Kto by ho nepoznal? Ak ste sa stali matkou, tak je to takmer ako povinná literatúra. Webová stránka vznikla ako projekt, kde ženy pomáhajú ženám. Bolo to niečo nové, revolučné a dodnes veľmi obľúbené. Vznikajú tematické skupiny alebo fóra s podobnými problémami, kde si ženy vymieňajú skúsenosti. Ale Modrý koník je viac, nájdete tam aj bazár či poradňu. V každom prípade, hoci sa stránka stala synonymom posmechu a mamičkám sa podsúva, nech sa jej radšej vyhýbajú, jej sila spočíva práve vo vytvorení priestoru pre všetky mamy. Tu môžu do sýtosti vyjadriť vzájomnú podporu a pomôcť si, keď sa ocitnú v pochybnostiach a strachu, ktoré s materstvom prichádzajú.

Aj keď máme viac kontaktov ako muži, nevieme ich tak využiť ako muži.
Zdroj: Shutterstock

Sociálne siete ako kontakty

Ženy by sa nemali báť napodobňovať v tomto mužov a využívať podobné záujmy na vytváranie nových kontaktov. Výborné sú na to sociálne siete. Muži sú častejšie na popredných manažérskych priečkach aj preto, že sa navzájom odporúčajú, a ak spoznajú iných mužov, ktorí vedia niečo, čo oceňujú, nemajú problém o tom hovoriť a posúvať tieto informácie ďalej. A hoci ženy vedia, že práve dobré kontakty pomáhajú nájsť prácu snov či lepšie bývanie, máme problém žiadať o pomoc, hoci aj máme koho. Na sociálnych sieťach sa to však trochu láme, poznáme čisto ženské skupiny, kde si celkom neznáme ženy vedia pomôcť aj v neriešiteľných problémoch. A to je naozaj povzbudzujúce.

Aj pri športe sa dajú nájsť priateľky.
Zdroj: Shutterstock

Spájanie pomáha


Mali by sme využiť našu špeciálnu vlastnosť spájať sa s inými ženami, všetky predsa vieme, ako nám priateľstvo pomáha. Preto pracujme na našom „sesterstve“ trochu vedomejšie. Napríklad posedenie pri káve nemusí znamenať len rapotanie o najnovšom seriáli či počasí, ale pokojne rozoberme aj bolestivejšie a problematickejšie témy, hlavne ak vás naozaj niečo trápi. Netreba sa hanbiť otvárať témy, pri ktorých odhalíte svoju slabosť, budete prekvapené, koľké z nás sa trápia tým istým. Ženské spoločenstvo v konečnom dôsledku slúži ako psychoterapia zadarmo. Ženská energia je často liečivá a povznášajúca. Preto nevyužiť a nepestovať ju by bolo ako sabotáž.

Čím si ubližujeme najčastejšie

Ženy si najčastejšie ubližujú komentovaním vzhľadu. Ten pre ženy znamená oveľa viac ako pre mužov, a teda je aj viac spojený s ich sebahodnotou až identitou. Preto ak iná žena vytkne, ako sa obliekate, že máte kilá navyše alebo neupravené vlasy, beriete to ako poníženie, akési znehodnotenie. Rovnako citlivo reagujeme na sexualitu. Nadávať si do „ľahkých žien“ vieme naozaj všetky a je to vždy nepríjemné. Často je to postavené len na klebetách, čo je ešte smutnejšie. Rovnako závisť a žiarlivosť nám nie sú cudzie, a keď nás ovládnu, vieme si navzájom poriadne ublížiť. Matky sú zase citlivé na svoje deti, takže akýkoľvek útok na dieťa berú osobne. Preto majú matky a učiteľky v škole toľko konfliktov.

Závisť je niekedy neprekonateľná.
Zdroj: Shutterstock

Ako sa podporiť

Najlepšie to vidno práve na kariére. Podnikateľky, živnostníčky, ale aj mamičky urobia najlepšie, ak čím skôr pochopia, že v skupine je sila. Vzťahy v sebe ukrývajú neuveriteľnú moc. Ak ich staviame na spoločných záujmoch a cieľoch, tak budeme vo svojej práci či materstve úspešnejšie. Ženy totiž milujú pracovať s ľuďmi, ktorých dobre poznajú a majú rady. Ako to teda urobiť?

Podpora žien je veľkou silou
Zdroj: Shutterstock

● Podaním ruky sa to nekončí.
Vzťahy treba budovať. Mnohokrát vás niekto zoznámi, vy si poviete, koľko máte spoločného, a vedeli by ste si predstaviť tráviť spolu čas, no už sa neozvete. Chyba. Ak pocítite rovnaké naladenie, vzťah treba rozvíjať a vrazená energia sa vám vráti.


● Dovoľte druhým uspieť.
Čo dovoľte, rovno im pomôžte. Nebojte sa toho, že vás niekto predbehne. Ak vidíte niekoho, kto je dobrý v tom, čo robí, a máte možnosť podporiť ho, urobte tak. Dobrý pocit z úspechov druhých dokáže obohatiť aj vás a nikdy neviete, kto vám to takto vráti.

● Vyberte si skupinu žien.
Za ktorou skupinou by ste sa vybrali, ak by ste potrebovali pomoc? Ak takú máte, udržiavajte ju a pestujte. Ak nie, skúste si pohľadať hoc len virtuálnu na sociálnej sieti. Veľmi to posúva vpred.