Zažiadať o kúpeľnú liečbu pre neplnoletých pacientov je rovnako jednoduché, ako je tomu pri dospelých žiadateľoch o kúpele. Na základe indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý je  prílohou č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o kúpeľnej starostlivosti zistíte, či vaše dieťa má alebo nemá nárok na kúpeľnú starostlivosť.

Keď si s tým nebudete vedieť rady, obráťte sa na svojho pediatra alebo špecialistu, u ktorého sa vaše dieťa dlhodobo lieči. To sú zároveň špecializácie, ktoré môžu po novom vystaviť už aj elektronicky žiadosť o kúpeľnú liečbu pre vaše dieťa na zdravotnú poisťovňu.

Ilustračné foto
Zdroj: Kúpele Smrdáky

Zákonom stanovená 30-dňová lehota na schválenie správne podaného návrhu sa aj vďaka možnosti vybaviť kúpele elektronicky skracuje a môže sa stať, že vyjadrenie o schválení či neschválení kúpeľného pobytu dostanete už v priebehu niekoľkých dní. V tom momente preberáte agendu do vlastných rúk a vyberiete miesto a termín kúpeľného pobytu pre vaše dieťa tak, ako vám to vyhovuje.

 V prípade, že sa vaše dieťa lieči z chronického ochorenia, má nárok na 1 kúpeľný pobyt ročne, pri poúrazových a pooperačných stavoch bez trvalých následkov vzniká aj deťom nárok na 1 kúpeľný pobyt o ktorý musí byť požiadané najneskôr do 6 týždňov od uplynutia indikácie.

Ilustračné foto
Zdroj: Kúpele Smrdáky

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií sa detskí pacienti s trvalým pobytom v SR najčastejšie liečili v kúpeľoch z netuberkulóznych ochorení dýchacích ciest. Ich počet tvoril takmer polovicu všetkých detí, ktoré využili možnosť kúpeľnej starostlivosti. Za ochoreniami dýchacích ciest v početnosti kúpeľných pobytov detí hradených z poistného nasledujú ochorenia pohybového ústrojenstva a nervové choroby.

Je zaujímavé podotknúť, že napriek preukázateľnému efektu a dlhodobému zlepšeniu zdravotného stavu po absolvovaní kúpeľnej liečby túto možnosť podľa spomínanej štatistiky využilo menej, ako 6 000 detských pacientov. Štatistiky, ktoré by hovorili o počte detí s kožnými ochoreniami, ktoré využili možnosť špecializovanej liečby v kúpeľoch, žiaľ, nie sú dostupné.

Kúpele sa oplatia!

Základný rozdiel medzi dospelými a detskými pacientmi spočíva v tom, že všetci detskí pacienti spadajú do skupiny A čo znamená, že kúpeľná starostlivosť je pre deti bezplatná. Dopláca sa len zákonom stanovený poplatok vo výške 1, 70 € na deň. Toto pravidlo však neplatí pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Denný poplatok je im účtovaný len za prvé tri dni kúpeľného pobytu. Po jeho zvyšok po predložení príslušnej dokumentácie už rodiny v hmotnej núdzi za pobyt nedoplácajú ani spomínanú sumu. O presných pravidlách a doplatkoch sa môžete informovať aj v jednotlivých kúpeľoch, ktoré sa špecializujú na liečbu detských pacientov.

Deti od troch rokov majú zo zákona schválený sprievod rodiča, starého rodiča či opatrovníka, poisťovne schvaľujú sprievod opatrujúcej osoby deťom, ktoré nedovŕšili 7 rokov a deti staršie, ako 7 rokov môžu ísť do kúpeľov v sprievode opatrovníka v prípade, že majú preukaz ZŤP alebo to vyžaduje ich zdravotný stav. V prípade, že rodič chce ísť s dieťaťom do kúpeľov ako doprovod, môže tak urobiť aj ako samoplatca. Ako sprievodu dieťaťa na kúpeľnom pobyte sprevádzajúcej osobe vzniká nárok na čerpanie OČR aj PN podľa aktuálne platnej legislatívy.
Dĺžka kúpeľného pobytu pre dieťa je spravidla 21 dní, niektoré zdravotné poisťovne však preplácajú aj 28-dňové pobyty pre detských pacientov. Na stránkach poisťovní, v ktorých ste poistení sa tiež môžete dozvedieť o rôznych benefitoch, ktoré poisťovne v súvislosti s kúpeľnou liečbou neplnoletých rodičom ponúkajú. Kúpele, ktoré sa špecializujú na liečbu detských pacientov – ako napríklad Kúpele Smrdáky určené primárne na liečbu kožných ochorení zabezpečujú dokonca aj kontinuitu školskej dochádzky, nemusíte sa preto báť, že vaše dieťa príde o celomesačné školské učivo.

Ilustračné foto
Zdroj: Kúpele Smrdáky

Podľa najnovšej smernice o kúpeľnej starostlivosti si kúpeľné zariadenie, kde vaše dieťa pobyt absolvuje vyberáte sami na základe jeho zdravotnej indikácie. Na stránkach jednotlivých slovenských liečebných kúpeľov nájdete kontakty, vďaka ktorým kúpeľný pobyt pre svoje dieťa rezervujete rýchlo a jednoducho.

Zoznam kúpeľov, kde liečia aj deti je o niečo kratší, ako zoznam zariadení, ktoré sa venujú liečbe dospelých. Z deviatich pre deti určených a dostupných zariadení spomenieme Kúpele Piešťany, ktoré sa špecializujú na liečbu ochorení pohybového aparátu a Kúpele Smrdáky, ktoré sú absolútnym unikátom v liečbe kožných ochorení u detí. Základom liečby chronických kožných ochorení u detí sú vaňové kúpele alebo čiastočné ručné alebo nožné kúpele v novo zrekonštruovaných priestoroch balneoterapie. Používa sa aj lokálna liečba vo forme mastí, olejov a tinktúr a využíva sa aj fototerapia.

Až 95 % detí po absolvovaní liečebného pobytu v Smrdákoch odchádza vo výrazne zlepšenom stave či dokonca bez príznakov. Tento stav sa darí po ukončenej kúpeľnej liečbe udržať 6 a v niektorých prípadoch až 12 mesiacov. Všetky potrebné informácie o kúpeľoch, možnosti ubytovania, procedúrach a ponuke pre deti i dospelých nájdete na stránkach www.kupelesmrdaky.sk.