Narodil sa niektorý z vašich potomkov 1., 10., 19. alebo 28. deň v mesiaci?  Tieto deti môžu dať svojim rodičom veľmi veľa. Narodili sa totiž pod vplyvom Slnka. Sú vytrvalé, odolné, aktívne a inteligentné. Majú zvedavú povahu a bystrú myseľ. Premýšľajú inak než ostatní. Vždy chcú skúšať nové veci a neznášajú, ak im v tom niekto bráni.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock

Rodičia a učitelia týchto detí sa často dostávajú do náročných situácií, pretože musia čeliť nekončiacemu radu veľmi múdrych otázok. Tieto zvedavé povahy sa cítia dobre vo svojej koži a vo vnútri tušia, že sa od ostatných v istých veciach odlišujú.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock

Presne vedia, ako urobiť dobrý dojem a presvedčiť ľudí, aby ich želaniam vyhoveli. U detí narodených 19.-ho alebo 28.-ho však hrozí riziko vzniku veľkého egoizmu. Ak sa tomu rodičia chcú vyhnúť, mali by dieťaťu venovať čo najviac pozornosti aj času a pracovať na zvyšovaní jeho sebaúcty.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock

Dôležité je aj to, aby dospelí rešpektovali detský pohľad na fungovanie sveta. Tieto deti sa cítia naozaj spokojné len vtedy, keď im rodičia s dôverou prenechávajú aj náročnejšie úlohy. Dáva im to príležitosť učiť sa, rásť a skúmať. Potrebujú byť vypočuté, túžia po bezpodmienečnej láske a prijatí.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock

Najťažšia úloha, ktorej tieto deti spravidla čelia, je prispôsobenie sa okoliu, dospelým aj deťom. Musia sa naučiť, že nemajú vždy pravdu. Aby sa ich osobnosť správne rozvíjala, rodičia by ich mali viesť k empatii a správať sa k nim ako s rovnocenným partnerom. Potrebujú podporu a pomoc dospelého aj vtedy, keď pôsobia veľmi nezávisle a zrelo.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock

Tieto deti majú rady samotu, vedia sa sústrediť a zabaviť, ale zároveň potrebujú aj komunikáciu s inými ľuďmi. Majú veľmi dobre vyvinutú intuíciu. Rodičom môžu dať do života veľmi veľa, ale len ak zostanú dostatočne trpezliví a zhovievaví. Títo malí šibali potrebujú rodičov s pevným charakterom, ktorí si vyslúžia detský rešpekt a obdiv.

Tieto deti sú iné než ostatné.
Tieto deti sú iné než ostatné.
Zdroj: Shutterstock