Aký partner sa k vám najviac hodí? Odhalí to váš typ osobnosti! Zistite, akí naozaj ste a s kým môžete byť celý život šťastní. Alebo naopak, s kým vám to klapať nebude.

Ak práve hľadáte spriaznenú dušu, chcete zlepšiť svoj vzťah alebo sa naučiť lepšie chápať partnera, tieto osobnostné typy vám pomôžu pochopiť, akí naozaj ste a prečo sa ON správa tak zvláštne. Vďaka nim si začnete uvedomovať vlastné črty, menej súdiť a viac si partnera vážiť. Možno sa konečne zmierite s rozdielnosťami vo svojich povahách, a keď sa na ne pozriete s odstupom, môžete ich dokonca aj privítať.

Podľa Enneagramu existuje 9 univerzálnych typov osobností. Väčšinou sa v nás skrývajú črty všetkých deviatich, ale podľa odborníkov každého z nás ovláda jeden dominantný. Enneagram je psychologický systém, ktorý poskytuje základ pre pochopenie, prečo sa ľudia správajú tak ako sa správajú. Popisuje 9 základných vzorcov, ktoré určujú naše myslenie a konanie.

Každý človek má vrodený temperament a dominantné povahové črty. Svoju osobnosť si vytvára od detstva. Naše DNA má v sebe zakódovanú väčšinu povahových čŕt. Sú to vrodené tendencie, ktoré ovládajú naše správanie, spôsob, akým sa prispôsobíme nášmu detskému prostrediu, rodičom, kamarátom, učiteľom, aj to, ako riešime konflikty. To môže byť aj príčina, prečo ste s neznesiteľným expartnerom nedokázali vyriešiť ani jeden problém a teraz si našiel priateľku, s ktorou im to perfektne klape. Ako je to možné? Alebo možno vy s manželom vychádzate perfektne, ale s jeho rodinou stále neviete nájsť spoločnú reč...

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

9 osobnostných typov a ich ideálny partner

Ak túžite po zdravom a šťastnom vzťahu, mali by ste si nájsť partnera, ktorého osobnosť je kompatibilná s tou vašou.

Typ osobnosti č. 1

Hlavná črta: Perfekcionizmus

Má vysoké očakávania, často je kritický voči sebe aj partnerovi, motivuje ho, ak môže "zlepšiť" ľudí aj svet okolo seba, chce mať všetko pod kontrolou, je obsesívny, hľadá dokonalosť, všetko robí na 100 % a viac, nikdy by nepožiadal o pomoc. Má strach, že urobí chybu, má výnimočne vyvinutý zmysel pre morálku, je starostlivý, poriadny, náročný a rozčuľuje ho, ak ľudia nedodržiavajú pravidlá.

Najlepší partner: Dobrodruh (učí ho, ako sa uvoľniť)

Najhorší partner: Romantik (nie je pre neho dostatočne produktívny)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 2

Hlavná črta: Darcovstvo

Partnerove potreby kladie na prvé miesto, motivuje ho, ak môže pomáhať iným, je dobrý poslucháč, zakrýva vlastné pocity, jeho potreby sú zvyčajne až na poslednom mieste, potrebuje lásku, veľa lásky, často manipuluje svojich blízkych a tvári sa ako obeť, len aby mu prejavili lásku. Medziľudské vzťahy sú pre neho dôležitejšie než čokoľvek iné. Je srdečný a pozorný. Nerád hovorí, nechce sa cítiť odstrčený a bojí sa toho, že nebude mať nikoho, kto by ho potreboval.

Najlepší partner: Bojovník (naučí ho byť priebojnejším)

Najhorší partner: Romantik (môže jeho dobrosrdečnosť zneužívať)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 3

Hlavná črta: Súťaživosť

Svoju hodnotu odvodzuje od úspechu, rád víťazí a je pyšný na svoj úspech. Dokáže sa odpútať od emócií - svojich aj partnerových, je efektívny, výkonný, veľmi súťaživý. Môže ignorovať partnerove potreby. Motivuje ho snaha dosiahnuť výsledky. Vzhľad a imidž je pre neho veľmi dôležitý. Je z neho dobrý obchodník a záleží mu na úspešnom splnení vytýčených cieľov.

Najlepší partner: Dobrodruh (môže ho naučiť viac si vychutnávať život, zabávať sa)

Najhorší partner: Zmierovateľ (na súťaživého človeka pôsobí lenivo a nemotivovane)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 4

Hlavná črta: Romantik

Je emocionálny, potrebuje veľa pozornosti. Občas si idealizuje svoje vzťahy, má problém udržať si ich. Ide do veľkej hĺbky a bojí sa byť obyčajný, priemerný. Býva náladový, melancholický, nostalgický, depresívny, často sa cíti byť odmietaný. Je originálny, potrpí si na krásne a estetické veci. Neznáša kritiku, citlivo na ňu reaguje.

Najlepší partner: Perfekcionista (naučí ho byť disciplinovanejší a praktickejší)

Najhorší partner: Darca (romantik sa od neho stáva prehnane závislý)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 5

Hlavná črta: Pozorovateľ

Zvedavý, chce porozumieť každému detailu, samotár. Môže mať problémy s nadväzovaním medziľudských vzťahov. Nechce pôsobiť hlúpo alebo bláznivo. Je múdry, inteligentný, má skvelé analytické myslenie. Občas je tvrdohlavý a emocionálne vzdialený. Skôr pozoruje, než sa zapája, vníma veci s nadhľadom. Radšej premýšľa než koná, je nezávislý a sebestačný.

Najlepší partner: Dobrodruh (naučí ho, ako si viac vychutnávať život, rozšíriť si obzory a prejavovať emócie)

Najhorší partner: Bojovník (jeden druhého by hnevali a zvyšovali by vzájomné napätie)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 6

Hlavná črta: Lojálny

Má rád istotu, bezpečie. Neznáša zmeny, hľadá uznanie, je neistý, lojálny, zodpovedný, spoľahlivý, verný partner, občas paranoidný. Často sa trápi, stavia sa do defenzívnej pozície, obáva sa problémov. Je zmietaný pochybnosťami, predstavuje si vždy ten najhorší scenár, často žiada o radu. Má veľký zmysel pre lojálnosť.

Najlepší partner: Zmierovateľ (učí ho, ako brať život menej vážne)

Najhorší partner: Súťaživý (lojálny človek sa pri ňom bude cítiť odmietnutý)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 7

Hlavná črta: Dobrodruh

Potrebuje slobodu, stráca pozornosť, rýchlo sa začne nudiť (najmä vo vzťahoch). Túži po zábave, vyhýba sa utrpeniu a negativizmu, je šarmantný, spontánny, občas nepokojný, impulzívny, nedisciplinovaný. Rár rebeluje, neustále vyhľadáva potešenie. Má problémy s dokončovaním práce, rýchlo sa nadchne pre niečo nové. Aj v ťažkých situáciách si zachováva optimizmus, nikdy nestráca nádej.

Najlepší partner: Pozorovateľ (dobrodruh sa pri ňom dokáže usadiť)

Najhorší partner: Perfekcionista (dobrodruha rozčuľuje, že sa nechce uvoľniť a užívať si)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 8

Hlavná črta: Bojovnosť

Má sklony byť hlučný, občas až agresívny. Potrebuje, aby ho ľudia počúvali, je priamy, ochranársky, dominantný, kontrolujúci a necitlivý. Je to silná osobnosť, vie čo chce, situáciu chce mať pod kontrolou. Je to pravý bojovník, považuje sa za strážcu spravodlivosti a ochrancu slabých.

Najlepší partner: Darca (naučí ho, ako byť zraniteľnejší, nežnejší, ako sa viac zaujímať o druhých)

Najhorší partner: Pozorovateľ (bojovník pri ňom začne byť uzavretejší, nedôverčivý)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock

Typ osobnosti č. 9

Hlavná črta: Zmierovateľ

S každým chce vychádzať, prirodzene na seba preberá úlohu mediátora, vyhýba sa konfliktom. Dokáže sa vžiť do úlohy 1 z ďalších 8 osobností - záleží od toho, koho sa snaží urobiť šťastným. Je štedrý, zábavný, otvorený, tvrdohlavý, pasívne agresívny. Vďaka svojej nerozhodnosti sa ťažko rozhoduje. Dáva prednosť životu vo vlastnom tempe a neznáša, keď je na neho vyvíjaný nátlak. Stále vyhľadáva harmóniu a je skvelý poslucháč.

Najlepší partner: Súťaživý (podporí zmierovateľa, aby bol efektívnejší a produktívnejší)

Najhorší partner: Lojálny (zmierovateľ začne byť ešte nerozhodnejší a strnulý, premôžu ho obavy a úzkosť)

Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Aký partner sa k vám najviac hodí? Prezradí to typ vašej (a jeho) osobnosti.
Zdroj: Shutterstock