Tichá generácia (narodení 1925 – 1945)

Bola vychovávaná rodičmi a starými rodičmi, ktorí zažili hrôzy prvej a druhej svetovej vojny a sami čelili nástupu studenej vojny. Názov tichá je preto, lebo deti vyrastali v čase, keď nebolo bezpečné navonok vyjadrovať svoj názor a postoje. Táto generácia nemá veľké ambície, ale naučila sa, ako čo najlepšie prežiť v tých najťažších situáciách.

Baby boomers (narodení 1946 – 1964)

Voláme ju aj povojnová generácia. Baby boomers má dva významy – prudký rozmach počtu detí, ale aj deti, ktoré zažili prudký rozmach. Na západe sa táto generačná skupina vyprofilovala ako najbohatšia, najaktívnejšia a najviac fyzicky zdatná. Aj u nás tieto deti, keď vyrástli, mali vlastný byt či dom, no zvyčajne mali len základné či neúplné stredné vzdelanie a celý život pracovali v jednom podniku. Nefrflali na životné podmienky ani na nízky plat. Počúvali autority. Knihy boli pre nich všetkým, hudbu počúvali najmä v rádiu, televízor nebol v každej rodine.

DO ktorej generácie patríte vy, vaši rodičia a deti?
Zdroj: Shutterstock