Vstupenkou na podujatie, ktoré bolo venované výhradne ekologickým témam, bol tetrapakový obal. No nebolo to také jednoduché. Prázdny tetrapak museli deti pri vstupe stlačiť a vhodiť do správnej nádoby na triedený zber. Aj takýmto hravým spôsobom chce spoločnosť Marius Pedersen a mesto Piešťany viesť najmenších k povedomiu o triedení odpadov.

Ilustračné foto
Zdroj: Marius Pedersen

Vzdelávanie hrou pomáha vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu aj prírode

Pri slávnostnom otvorení privítal malých školákov primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, moderátor Richard Vrablec a regionálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Kamil Džačovský. Pre deti bol pripravený bohatý program, ktorým sprevádzal maskot Albert. Malí školáci si mohli sami zasadiť svoju rastlinku, naučiť sa kompostovať či zoznámiť sa s funkciami zametacieho vozidla. Nechýbali ani tvorivé dielničky. Školáci si mohli z prázdnych tetrapakových obalov vyrobiť papier a naučili sa ako správne triediť. Nechýbali ani súťaže v envirodisciplínach, ktoré pre návštevníkov pripravili zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen. Po vyriešení rébusov o recyklovaní čakala každého súťažiaceho odmena, takže motivácia bola naozaj veľká. Okrem pestrej zábavy sa deti dozvedeli aj množstvo zaujímavých a dôležitých faktov o živote včiel. Práve spoločnosti Marius Pedersen sa totiž nedávno podarilo stočiť kvalitný med na skládke pri Kostolnom a ukazuje tak, že aj skládka odpadu sa dá zmysluplne využiť.

Ilustračné foto
Zdroj: Marius Pedersen

Mesto Piešťany pripravilo s partnermi podujatie pre najmenších, ktoré môže byť vzorom pre iné mestá. Teší nás, že môžeme podporovať podujatia tohto druhu. V Marius Pedersen si uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia a potrebu vzdelávania, preto radi podporíme aktivity tohto druhu aj v budúcnosti. Environmentálne vzdelávanie formou hier predstavuje prirodzený spôsob ako sa deti učia a rozvíjajú svoje schopnosti. Zároveň pomáha u detí vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia a uvedomiť si dôležitosť udržateľného rozvoja,“ myslí si Kamil Džačovský zo spoločnosti Marius Pedersen.

Ilustračné foto
Zdroj: Marius Pedersen

Veľkou atrakciou Dňa Zeme, a to nielen pre chlapcov, bola možnosť sadnúť si do smetiarskeho auta. Nejednému školákovi sa tak splnil detský sen a vozidlo doslova praskalo vo švíkoch. Stretnutie v priestoroch elektrárne tak splnilo svoj účel, keď sa popri zábave deti niečo dôležité a zaujímavé aj naučili. „Prírodu nevybudovali ľudia, takže nemáme právo ju ničiť. Preto vás chcem deti poprosiť, neničme prírodu, ale ju ochraňujme. Trieďme odpad, saďme stromy, nevyhadzujme v prírode odpad, neplytvajme vodou, neznečisťujme ovzdušie a ochraňujme prírodu. Vtedy budeme mať krásnu prírodu, budeme môcť zdravo žiť a to je pre nás dôležité,“ prihovoril sa školákom primátor Piešťan Peter Jančovič. Podujatie moderoval Richard Vrablec. Súčasťou bohatého programu bol aj koncert Braňa Jobusa. Braňo Jobus, mediálne známy ako Branuško, spevák, alternatívny hudobník, spisovateľ, ktorý sa venuje najmä detskej literatúre, deťom porozprával o svojich knihách a zaspieval obľúbené pesničky.

Ilustračné foto
Zdroj: Marius Pedersen