S cieľom zaistiť bezpečné cestovanie sa zaviedol semaforový systém, o ktorom sme písali v úvode. Aktuálne zaradenie jednotlivých štátov si viete pozrieť na https://lnk.sk/hm67. My vám teraz zhrnieme momentálnu situáciu ku dňu uzávierky 23. 6. 2021, ale prikladáme tiež webové stránky, kde si viete pozrieť aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách.

Viete, čo je digitálny certifikát EÚ pre COVID-19?

Digitálne kovidové osvedčenie EÚ bude dostupné pre všetkých, platiť bude od  1. júla a bude: ● zahŕňať očkovanie proti covidu-19, testovanie a prekonanie ochorenia ● bezplatné a dostupné vo všetkých jazykoch EÚ ● k dispozícii v digitálnom  a papierovom formáte ● zabezpečené a bude obsahovať digitálne podpísaný QR kód.

Ako sa k nemu dostať?

Po zaočkovaní v krajine EÚ dostanete digitálne kovidové osvedčenie EÚ automaticky alebo na požiadanie od zdravotníckeho zariadenia, alebo ho môžete získať prostredníctvom portálu elektronického zdravotníctva.

V čom vám pomôže?

Digitálne kovidové osvedčenie EÚ bude uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Pomôže zaručiť, že sa obmedzenia platné v súčasnosti budú rušiť koordinovaným spôsobom.

Poľsko

Poľsko bude pravdepodobne od 1. júla akceptovať digitálny certifikát, treba si to overiť na stránke ministerstva zahraničných vecí – www.mzv.sk. Zatiaľ platí, že všetky osoby vrátane detí, ktoré vstupujú na územie Poľska z krajín schengenského priestoru, sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigénový alebo RT-PCR), a to nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku.

Poľsko
Zdroj: shutterstock

Výnimky z testovania majú:

● osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti covidu-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;

● osoby, ktoré prekonali COVID-19, a to najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky.

Čo platí v krajine?

Cestovanie v rámci krajiny je bez obmedzení. Medzinárodná letecká doprava je v Poľsku obnovená od 17. júna. Čo sa týka železničnej a autobusovej prepravy, ste povinní zakrývať si ústa a nos rúškom. Platí tiež povinnosť zakrývať si nos a ústa rúškom v interiéri (štíty, šály a podobne nie sú povolené).

V krajine sú otvorené nákupné centrá, stavebniny, obchody s nábytkom a maloobchodné predajne (1 osoba na 15 štvorcových metrov), galérie a múzeá (1 osoba na 15 štvorcových metrov) aj hotely a ubytovacie zariadenia s maximálnou obsadenosťou do 50 percent, zatiaľ bez reštauračných a wellnessových služieb, otvorené sú reštaurácie so sanitárnymi opatreniami – vzdialenosť stolov, obsadenosť do 50 percent, povolené sú vonkajšie aktivity s účasťou skupín do 250 osôb, vonkajšie športové podujatia s 50-percentnou účasťou publika, otvorené sú kiná, divadlá a kultúrne inštitúcie s obsadenosťou do 50 percent.

Pri návrate...

Pri návrate sa správajte podľa cestovného semafora a našich pravidiel. Poľsko je zaradené medzi zelené krajiny, teda bezpečné.

Maďarsko 

 Od 9. júna 2021 občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) s platným QR kódom, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a platný doklad totožnosti, môžu bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu. Zároveň je umožnený vstup maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní.

Maďarsko
Zdroj: shutterstock

Čo platí v krajine?

V krajine je núdzový stav, ale zákaz nočného vychádzania je zrušený. Je zrušená povinnosť nosiť rúška, v interiéroch sa vyžaduje vakcinačná karta alebo naše potvrdenie o zaočkovaní, halové podujatia a hudobno-tanečné sú prístupné len pre zaočkovaných s potvrdením.

Pri návrate...

Maďarsko je zaradené medzi zelené krajiny. Správajte sa podľa cestovného semafora a slovenských pravidiel.

Rakúsko

Bohužiaľ, v čase uzávierky sme ešte nemali k dispozícii informácie pre vstup do krajiny s digitálnym certifikátom EÚ. Ale Rakúsko nad rámec uznáva aktuálne platné spolkové vyhlášky o podmienkach vstupu aj nasledovné druhy potvrdení:

Rakúsko
Zdroj: shutterstock

● slovenský národný očkovací certifikát,

● alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO,

● alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku,

● alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu.

Stále platia aj tieto pravidlá

Od 10. júna 2021 je pre osoby z najmenej rizikových krajín vrátane Slovenska zrušená povinná (online) registrácia, no len ak osoba spĺňa jednu z podmienok „3 G“, ktorými sú zaočkovanie, prekonanie covidu-19, negatívne otestovanie.

Ak 3 G nemáte...

Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3 G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín dať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a naďalej sa registrovať. Viac informácií a podrobností viete nájsť aj na stránke rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave www.bmeia.gv.at/sk/rakuske-velvyslanectvo-bratislava.

Čo platí v krajine?

Od 1. júla 2021 plánuje rakúska spolková vláda ďalšie rozsiahle uvoľňovanie – všetky informácie si viete pozrieť na www.austria.info/sk – zrušenie záverečnej hodiny v gastronómii a na podujatiach, opätovné otvorenie nočnej gastronómie, zrušenie minimálneho odstupu medzi skupinami hostí, zrušenie povinnosti nosiť masku v gastronómii a hoteloch, nosenie jednoduchého prekrytia nosa a úst (látkové rúško) vo verejných dopravných prostriedkoch, v múzeách a obchodoch, potvrdenie o teste iba pre deti od 12 rokov, rušenie obmedzenia kapacít na podujatiach.

Viac informácií: www.oesterreich.gv.at, Pre-Travel-Clearance, www.austria.info

Čo ak ochoriem na dovolenke?

Ak sa na dovolenke v Rakúsku začnete cítiť zle a pocítite typické príznaky kovidu, ako je suchý kašeľ, neobvyklá únava alebo vysoká teplota, zavolajte na zdravotnú linku pomoci 1450. Poradia vám, čo robiť ďalej, kde sa dá otestovať zadarmo aj čo robiť v prípade, že by bol test pozitívny.

UPOZORŇUJEME!

Aktuálne sa aj v Rakúsku šíria rôzne nebezpečnejšie a často infekčnejšie mutácie koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napríklad dočasné špeciálne obmedzenia v určitých regiónoch Rakúska či ich úplné dočasné karanténne uzavretie).

Pri návrate...

Rakúsko je zaradené medzi zelené krajiny. Správajte sa podľa cestovného semaforaa slovenských pravidiel.
Občania EÚ budú môcť pricestovať do ČR po splnení všetkých epidemiologických podmienok za akýmkoľvek účelom vrátane turistiky.

Česká republika 

Občania EÚ budú môcť pricestovať do ČR po splnení všetkých epidemiologických podmienok za akýmkoľvek účelom vrátane turistiky.

Česká republika
Zdroj: shutterstock

Uznávajú digitálny certifikát

Česká republika sa už napojila na bránu a vydáva a/alebo overuje aspoň jedno digitálne osvedčenie EÚ o kovide (očkovanie, zotavenie, skúška). To znamená, že od 1. júla bude v Českej republike akceptovaný len digitálny certifikát EÚ pre COVID-19, ak ho budete mať a ste cestujúci zo „zelenej“ krajiny a nepodliehate požiadavkám na testovanie alebo izoláciu. My sme pre Česko v čase uzávierky „oranžová“ krajina, teda krajina so stredným rizikom nákazy covidom-19, a tak platí, že slovenskí občania s platnosťou od 7. júna môžu do Česka pricestovať s negatívnym výsledkom antigénového testu, a to nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín, ktorý absolvujú pred vstupom na územie ČR.

Aké povinnosti pred vstupom ešte platia?

● Musíte vyplniť príjazdový formulár, ktorý nájdete na stránke Plf.uzis.cz (deti mladšie ako 6 rokov nemusia), poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a na vyžiadanie predložiť doklad o jeho vyplnení pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

● Ak ste už kovid prekonali, nemusíte ísť na test alebo do karantény. Bude vám stačiť potvrdenie o prekonanom ochorení nie staršie ako 180 dní (bez povinnosti vyplniť príjazdový formulár).

Pri návrate vás čaká...

Pred návratom na Slovensko si skontrolujte, akú farbu má krajina, z ktorej sa vraciate, napríklad na tejto webovej stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr. Cestovateľská mapa sa bude prehodnocovať každé dva týždne podľa aktuálnej pandemickej situácie v krajine. Podľa toho platí, či musíte absolvovať karanténu a za akých podmienok. Česko je zaradené v čase uzávierky medzi zelené, málo rizikové krajiny.

Čo platí v krajine?

Núdzový stav sa skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb.

Nosenie respirátorov povinné

Česi sú povinní nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, letiská, múzeá, galérie, verejná doprava, rovnako aj na všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia aspoň dvoch osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) v rovnaký čas a vo vzdialenosti menej ako dva metre.

Pri návrate...

Česká republika je zaradená medzi zelené krajiny. Správajte sa teda podľa cestovného semafora a slovenských pravidiel.