Prechodové rituály sú akési značky na našej životnej mape. Každý prechod symbolizuje novú fázu nášho rastu a vývoja. Tieto zmeny nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa meníme a vyvíjame ako osobnosti. Zmeny môžu byť akčné, no aj trochu strašidelné. A práve preto máme tieto rituály, aby nám dali pocit stability a podpory. Kedykoľvek prechádzame ďalšou, novou etapou života, dostávame nové úlohy a zodpovednosti. Prechodové rituály nám pomáhajú prijať tieto výzvy.

Zdroj: shutterstock

Majú jasný cieľ
Hoci majú rôzne podoby a významy v závislosti od kultúry a náboženstva, ich spoločným cieľom je pomôcť ľuďom prejsť významnými životnými zmenami s porozumením, podporou a uvedomením si nových identitných a sociálnych úloh. Symbolom prechodového rituálu môže byť napríklad aj nová školská taška, ktorú dostane školák. Odborníci prikladajú prechodovým rituálom veľký význam. Nielenže dodávajú pocit pokoja a vyrovnanosti, ale aj zvyšujú sebavedomie a poskytujú človeku pocit, že má na svete a zároveň v spoločnosti svoje miesto.

Koniec a nový začiatok
Prechodové rituály sa delia na jednorazové a pravidelne sa opakujúce. Narodenie potomka, svadba, ale aj úmrtie niekoho blízkeho sú udalosti, ktoré si vyžadujú určitý rituál. Ide o to, že v našom živote sa končí jedna fáza a začína sa iná, preto je podľa psychológov potrebné tú prvú fázu uzavrieť rituálom, než začnete ďalšiu. Fáza medzi nimi je potom samotným prechodom.

Zdroj: shutterstock

A je tu znova
Dôležitým prechodovým rituálom je začiatok nového školského roka, ktorý je práve teraz aktuálny pre všetkých školopovinných. Čaká malých školákov, starších stredoškolákov a aj tých, ktorí študujú na vysokej škole a víta ich nový semester. Všetci vstupujú do ďalšej etapy vzdelávania. Tento prechodový rituál môže byť sprevádzaný rôznymi emocionálnymi reakciami, očakávaniami a zmenami v ich bežnom živote.

Prečo je nový školský rok dôležitým prechodovým obdobím?
Začiatok školského roka označuje prechod zo školských prázdnin a z voľného času do obdobia aktívneho vzdelávania a rôznych previerok a testov. Tento prechod znamená nové povinnosti, rutinu a prispôsobenie sa novému prostrediu.

Nové začiatky
Postup do ďalšej triedy, novej školy alebo len do ďalšieho, vyššieho vzdelávacieho stupňa predstavuje nový začiatok a deti a študenti sa stretávajú s novými spolužiakmi, učiteľmi a rovnako i výzvami.

Zdroj: shutterstock

Emocionálny význam
Nový školský rok môže byť pre niektoré deti a mladých ľudí emocionálne náročný. Tento prechod môže vyvolať zmiešané pocity, ako je nervozita, úzkosť, dokonca i strach a stres, ale aj nadšenie a očakávania.

Zmena rutiny
Prechod z prázdnin do pravidelných školských dní predstavuje zmenu v každodenných rutinách a aktivitách, ktoré môžu byť náročné na zvládnutie.

Začiatok nového školského roka môže byť rovnako vzrušujúci, ako aj stresujúci. Ako zvládnuť tento prechod bez strachu?

1 Návrat do školskej rutiny: Je nutné žiakovi či študentovi naplánovať denný rozvrh. To pomôže získať kontrolu nad časom.
2 Kľúčová je príprava: Je nutné pripraviť veci do školy už večer vopred.

Zdroj: shutterstock

3 Zachovajte v nich pokoj: Snažte sa udržať pozitívny prístup, tak zájdete ďalej ako s tým negatívnym.
4 Nech nadviažu kontakt: Veďte svoje ratolesti k tomu, aby sa tešili na nové známosti a spolužiakov a aby neváhali nadviazať kontakt so svojimi starými priateľmi a získavali nových. Tak sa budú v kolektíve cítiť prijatí a nadobudnú pocit pohodlia a sebavedomia.
5 Vytýčte im ciele: Nastavte deťom ciele na tento školský rok. Či už ide o zlepšenie v konkrétnom predmete, zapojenie sa do školských aktivít, alebo iné veci, určte im nejaké ciele. Toto pomôže mať smer a motiváciu.
6 Zdravý spánok: Spánok je dôležitý pre zdravý začiatok dňa. Pokúste sa dodržiavať pravidelnú spánkovú rutinu, aby sa vaše ratolesti cítili svieže a pripravené na nový školský deň.
7 Komunikujte s nimi: Hovorte s deťmi s pokojom, otvorene a so záujmom. Potrebujú cítiť, že sa o vás môžu oprieť a zdôveriť sa v každej situácii.
8 Doprajte im oddych: V strede všetkých nových vecí nezabudnite na voľný čas. Dajte svojim deťom každý deň čas na oddych podľa ich predstáv, na záujmy i zábavu.

Zdroj: Ondrej Novotny

Oslávte prechodové rituály
Prechodovými rituálmi však môžu byť aj sviatky, ktoré nám ohraničujú obdobia v roku. Pre väčšinu z nás sú významné Vianoce, Veľká noc alebo aj narodeninová rodinná oslava. „V dnešnej hektickej dobe, keď mozog musí prijímať veľké množstvo informácií, riešiť každodenné starosti a ideálne zvládať aj pracovné povinnosti, chýbajú často chvíle, keď sa ľudia zastavia, užijú si kúzlo okamihu a hlavne si uvedomia, kde sa v živote nachádzajú a kadiaľ sa chcú vydať ďalej. Na to pozastavenie sa slúžia práve spomínané rituály. Je zaujímavé, že tie sa v priebehu dejín menili a vyvíjali rovnako ako ľudia. Predtým sa veľký význam prikladal míľniku, keď chlapec alebo dievča dospeli. V súčasnosti skôr ľudia ako dôležitý prechodový rituál vnímajú začatie či dokončenie školy, či prvé samostatné bývanie, čo ide často ruka v ruke s tradičným stretnutím so svojimi blízkymi,“ hovorí psychologička Mgr. Martina Viewegová. Práve symbolika je pre človeka veľmi dôležitá. „Počas jedného kalendárneho roka je z hľadiska psychickej pohody dobré realizovať rituály, ktoré sú pre nás dôležité, a zároveň usporiadať aspoň jedno väčšie stretnutie s priateľmi spojené s posedením, dobrým jedlom a pitím. Dôležitá pri rituáloch je predovšetkým pravidelnosť a predvídateľnosť,“ dodáva Martina Viewegová.

Fotky k článku nájdete v našej galérii