Kde nájsť vhodné materiály na dištančné vyučovanie? Ako zadávať domáce úlohy žiakom? A ako ich motivovať k učeniu? Na tieto a ďalšie otázky nájdu pedagógovia zo základných škôl odpovede prostredníctvom online webinárov, ktoré majú za cieľ pomôcť im pripraviť sa na náročné podmienky súvisiace s prerušením školskej dochádzky. Zároveň získajú cenné rady, ako implementovať digitálne materiály do každodennej výučby v dlhodobej perspektíve.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft

„Mnohí učitelia dnes bez akýchkoľvek problémov zvládajú online vyučovanie so svojimi žiakmi. No nájdu sa aj takí, pre ktorých je náročné zorientovať sa v digitálnych technológiách a príprava na takéto vyučovanie im zaberá nadmerne veľa času. Našou ambíciou je ukázať im, ako všetko zvládnuť efektívne, ako šetriť čas na prípravu a kde nájsť vzdelávacie materiály, ktoré budú atraktívne pre žiakov a zároveň inšpiratívne pre samotných pedagógov,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ a riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Zábavné učenie na prvom stupni

Vzdelávací portál Kozmix.sk už poznajú stovky učiteľov a desaťtisíce žiakov, ktorým ponúka pestrú paletu vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov. Počas bežnej výučby je portál skvelým doplnkom klasickej vyučovacej hodiny, no aktuálne sa z neho môže stať nástroj, ktorý najmenším žiakom plnohodnotne nahradí učenie v triede. „Žiaci milujú učenie s Kozmixom. Spoločne riešime úlohy na rôzne témy, čítame veselé príbehy, žiaci si navzájom pomáhajú a zároveň sa motivujú. Vzdelávací portál využívame už niekoľko rokov, no práve v týchto mesiacoch sa ešte viac prejavujú jeho benefity,“ hovorí Biba Rusnáková zo ZŠ vo Veľkom Bieli, ktorá bude v rámci online webinárov ponúkať tipy a rady svojim kolegom – pedagógom.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft

Zážitkové učenie s BBC pre druhý stupeň

Aj pre učiteľov na druhom stupni základných škôl má EDULAB pripravený zaujímavý obsah webinárov, v ktorých im priblíži možnosti využívania vzdelávacích videí od BBC. Tie sú ústredným prvkom Fenoménov sveta, produktu, ktorý sa z pilotného projektu transformoval na nový školský predmet a dnes je súčasťou bežného školského rozvrhu na mnohých školách. „Fenomény sveta prinášajú do slovenských škôl unikátny obsah od BBC. Sú to videá špičkovej kvality, vďaka ktorým sa žiaci učia premýšľať v súvislostiach, analyzovať informácie a kriticky myslieť. To sú kompetencie, ktoré najmä v aktuálnej celospoločenskej atmosfére nemožno podceňovať,“ dopĺňa J. Machaj. V pripravovaných webinároch sa učitelia dozvedia, ako tieto videá využiť na vyučovaní, ako rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov či ich finančnú gramotnosť.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft

Atraktívne vzdelávacie materiály do školy i na doma

Kozmix i Fenomény sveta ponúkajú vzdelávací obsah, ktorý využijú nielen učitelia priamo na vyučovaní, ale zároveň obstojí ako atraktívny produkt pre rodiny s deťmi. Žiakom umožňujú precvičovať si svoje vedomosti kedykoľvek a kdekoľvek. Či už z mobilného telefónu, počítača alebo tabletu. Vďaka tomu strávia s digitálnymi technológiami zmysluplný čas a nové vedomosti nadobudnú spôsobom, ktorý ich baví a zároveň motivuje k ďalšiemu učeniu.

Vzdelávací portál Kozmix.sk obsahuje tisíce hravých cvičení z 11 školských predmetov. Tie sú doplnené desiatkami dobrodružných príbehov a zábavných aktivít na voľný čas. Okrem toho tu rodičia nájdu aj výnimočné edukačné materiály pre predškolákov – v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

Fenomény sveta sú určené starším žiakom, pre ktorých sú už digitálne technológie primárnym zdrojom informácií. 540 špičkových vzdelávacích videí od BBC pokrýva široké spektrum tém naprieč školskými predmetmi. Ich súčasťou sú interaktívne cvičenia, ktoré preveria vedomosti žiakov a ich schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Vďaka možnosti vypnutia slovenských titulkov sú videá aj vhodným nástrojom na zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

Ak máte záujem o viac informácii, kliknite na www.kozmix.sk, resp. www.fenomenysveta.sk, kde nájdete termíny pripravovaných webinárov i aktuálnu ponuku vzdelávacích materiálov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft