Zadívajte sa na tieto 3 listy a intuitívne si vyberte jeden, ktorý hneď pritiahol váš pohľad. Prečítajte si popis, ktorý k nemu patrí, a možno zistíte, čo by ste mali v tomto živote ešte dotiahnuť a aké sú vaše „resty“ z minulých životov.