Na základe prieskumu, ktorý bol realizovaný online formou pomocou nástroja Instant Research, nezávislej výskumnej agentúry Ipsos sa zistilo, že susedské vzťahy sú pre Slovákov naozaj veľmi dôležité. Z výsledkov totiž vyplynulo, že viac ako tretina všetkých opýtaných sa so svojimi susedmi pozná osobne a má s nimi dobré vzťahy. Takmer polovica (46 percent) pozná svojich susedov iba zbežne. Pozitívnym zistením je, že až 90 percent respondentov potvrdilo, že je možné zlepšiť vzťahy so susedmi spoločnými aktivitami.

Čím väčšie mesto, tým väčšia anonymita

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že čím väčšie mesto, tým je väčšia anonymita medzi susedmi. Až 61 percent účastníkov prieskumu z veľkých miest (mestá, kde je počet obyvateľov vyšší ako 20 000) pozná svojich susedov len zbežne. Oproti tomu v menších mestách a obciach, v ktorých počet obyvateľov nepresahuje 5 000, sú si susedia bližší. V malých mestách svojich susedov veľmi dobre pozná až polovica opýtaných.

Ilustračné foto
Zdroj: Opavia

Najlepší susedia sú v Prešove

Výrazné rozdiely v susedských vzťahoch sa ukázali medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. V Bratislavskom kraji až 30 percent respondentov uvádza, že svojich susedov pozná len z videnia. Opakom je Prešovský kraj, kde takto odpovedalo len necelých sedem percent opýtaných. Až 40 percent respondentov z Prešovského kraja deklarovalo, že svojich susedov pozná osobne a má s nimi priateľský vzťah. Je to najvyššie číslo spomedzi všetkých krajov Slovenska. Viac ako štyri pätiny (86 percent) opýtaných vo všetkých krajoch sa zhodli, že by im k zlepšeniu vzťahov pomohli spoločné aktivity ako napríklad vhodne zariadený dvor, detské ihrisko či klubovňa.

Ovplyvnila ich pandémia

V životoch Slovákov hrajú vzťahy so susedmi veľmi dôležitú úlohu. Pre 85 percent opýtaných sú dobré vzťahy so susedmi rovnako dôležité ako dostupnosť obchodov, kvalita škôl či blízkosť športovísk a prírody. Viac ako polovica respondentov je ochotná urobiť proaktívny krok k zlepšeniu svojich vzťahov so susedmi. Napríklad ponúknuť pomoc alebo sa postarať o čistotu bytového domu. Susedské vzťahy tiež negatívne ovplyvnila pandémia COVID-19. Viacerí účastníci prieskumu uviedli, že pre obavu z nákazy sa menej stretávajú so susedmi. Slovami jedného z nich: „Menej sme sa stretávali, a keď už sme sa stretli, tak sme sa rozprávali dva metre od seba, aby sme sa nenakazili.“

Ilustračné foto
Zdroj: Opavia

Živá komunita s Opaviou

Značka Opavia, ktorá spadá do portfólia spoločnosti Mondelēz International, sa rozhodla podporiť tému susedských vzťahov a začala spoluprácu s Nadáciou Pontis, ktorá sa venuje rôznym témam a projektom v rámci komunitného života na Slovensku. Nadácia Pontis prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločne dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.

Majú jasný cieľ

Hlavnou ideou spoločného projektu Živá komunita je upozorniť na dôležitosť kvalitných susedských vzťahov, interaktívneho verejného priestoru, spoločných aktivít a zodpovedného vzťahu k okolitej krajine. To všetko sú totiž faktory, ktoré ovplyvňujú život v danom mieste, a fungujúce miesta tvoria spokojný celok. Značka Opavia sa rozhodla podporiť aktivitu ľudí, ktorí chcú miesto, kde žijú, meniť k lepšiemu. V spolupráci s Nadáciou Pontis každoročne poskytne finančnú podporu piatim vybraným projektom a menším dielom tak prispeje k rozvoju miestnych komunít v celej krajine.

Ilustračné foto
Zdroj: Opavia

Výskum preukázal, že...

  • 35 percent opýtaných sa pozná so susedmi osobne a má s nimi priateľské vzťahy,
  • 31 percent opýtaných vychádza so svojimi susedmi veľmi dobre,
  • iba 1,4 percenta respondentov nepozná svojich susedov vôbec,
  • 93 percent respondentov si myslí, že je možné podporiť (rôznymi spôsobmi) susedské vzťahy,
  • 87 percent opýtaných si myslí, že existencia spoločných priestorov (klubovne, spoločného vhodne zariadeného dvora, detského ihriska) môže podporiť susedské vzťahy,
  • pre 85 percent respondentov sú pozitívne susedské vzťahy pre život rovnako dôležité ako dostupnosť obchodov, kvalita škôl či blízkosť športovísk a prírody.