Pripravujeme sa na Vianoce, a to aj štyrmi sviečkami, ktoré každú nedeľu zapaľujeme. Poznáte symboliku adventu?

História adventu sa datuje od 4. storočia, keď sa z kresťanského východu začal do Galie a Španielska šíriť zvyk prípravy na príchod Krista.

Roráty

Adventná doba, našťastie, nie je len časom nákupnej horúčky. Aj keď nám vyhrávajú koledy, priestor by mali dostať aj adventné piesne, takzvané roráty.

Adventný veniec

Je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti, ale tiež Božej večnosti. Aj keď sa dnes jeho vzhľadu medze nekladú, kedysi mal presné pravidlá, ako vyzerať.

Výrobou adventného venca potešíte hlavne deti.
Výrobou adventného venca potešíte hlavne deti.
Zdroj: Shutterstock