Vďačnosť, schopnosť pomáhať druhým, ale i ďalšie skvelé vlastnosti môžu deťom vštepiť práve rodičia, píše Zdravie. Na čo si treba dávať pozor?

Vedci z Harvardovej univerzity si posvietili na to, čo robiť, aby ste naučili dieťa byť zdvorilé, súcitné, ale i nápomocné. Práve to sú podľa nich atribúty dobrého človeka. Zostavili šesť základných pravidiel, ktoré priniesol aj nemecký portál freundin.de. Pozrite sa koľko z nich pri svojej výchove uplatňujete?

Naučte ho riešiť problémy

Utiecť pred problémami nikdy nie je dobré riešenie. Pomáhajte dieťaťu hľadať východisko aj z ťažkých situácií, ktoré prinesie napríklad nástup do kolektívu. Poraďte mu a pokojne mu navrhnite hneď niekoľko možností, ak existujú. Hlavne ho utvrďte v tom, že vždy nájde vo vás oporu a so všetkým sa vám môže priznať.

Naučte ich pracovať s pocitmi

Odborníci z Harvardovej univerzity sa domnievajú, že schopnosť pomáhať druhým, môže byť niekedy potlačená kvôli negatívnymi pocitom. Môže ísť napríklad o žiarlivosť, hanblivosť, hnev, ale i nenávisť. Ak svoj dieťa naučíte s týmito pocitmi pracovať, vyrovnať sa s nimi, bude psychicky stabilnejšie. Pozitívne sa to odrazí na správaní sa k ostatným ľuďom.

Vychovávate dieťa správne?
Vychovávate dieťa správne?
Zdroj: Shutterstock

Ukážte mu svet

Podľa štúdií sa deti obvykle zaujímajú len o svoje vlastné okolie. Je dobré postupne ich naučiť, že svet je oveľa väčší. Je veľmi dôležité, aby sa naučilo zaujímať sa o veci a ľudí, ktorí nepatria do jeho „úzkeho“ sveta. Prispôsobte sa jeho veku a zoznámte ho so svetom, ktorý sa od toho ich môže líšiť geograficky, sociálne i kultúrne. Aj týmto spôsobom ho naučíte tolerancie.

Nájdite si vždy  čas

To najdôležitejšie, čo môžete dieťaťu dať, je váš čas. Pri spoločne strávených chvíľach sa snažte dieťaťu pozorne načúvať. Aktívne prejavujte záujem, o veci, ktoré vám rozpráva, ale i jeho problémy. Práve týmto spôsobom sa naučí ako sa starať, ale i venovať pozornosť ľuďom okolo seba.

Vychovávate dieťa správne?
Vychovávate dieťa správne?
Zdroj: Shutterstock

Čo sa oplatí zdôrazniť?

Štúdie ukazujú, že veľa detí nevie, čo pre svojich rodičov znamenajú. Možno je to rýchlou dobou, množstvom povinností... Vždy si nájdite chvíľu a povedzte dieťaťu, čím všetkým pre vás je, a čo pre vás znamená. Platí to aj v prípade, ak si myslíte, že to určite vie.

Vychovávate dieťa správne?
Vychovávate dieťa správne?
Zdroj: Shutterstock

Malo by pomáhať

Zapájajte dieťa do bežných činností, môže vám pomôcť vyložiť nákup, upratovať, dôležité je, aby sa cítilo nápomocné. Rovnako si prejavujte aj vďačnosť. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí sú zvyknutí vyjadrovať vďačnosť, pociťujú častejšie súcit k ostatným. Sú ochotnejší pomôcť a sú i obetavejší.