Každý maá z nového koronavírusu strach. Všetci boli teda zvedaví, ako dlho bude voči nemu človek imúnny, keď ho prekoná. Väčšina pacientov, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, nemá tri mesiace potom takmer žiadne protilátky v krvnej plazme. To je pomerne prekvapujúce. Jednak to naznačuje, že imunita voči vírusu SARS-CoV-2 je len veľmi krátkodobá, ale po druhé je meranie protilátok v populácii zbytočné, pretože väčšina ľudí, ktorí chorobu prekonali pred polrokom, už protilátky v krvi nemá, ale po tretie je to predovšetkým nevýhodné z terapeutického hľadiska. Krvná plazma uzdravených ľudí sa používa na liečbu osôb so závažným priebehom choroby, aby im protilátky pomohli vírus poraziť. Podľa expertov z Kanady je potrebné používať plazmu len tých pacientov, ktorí sú krátko po uzdravení.

Ako dlho je imúnny človek, ktorý už prekonal Covid-19?
Ako dlho je imúnny človek, ktorý už prekonal Covid-19?
Zdroj: Shutterstock.com

Vyplýva to z expertízy kliniky HEMA-Québec, ktorá sa špecializuje na krvné odbery a výrobu krvných separátorov. Pacienti, ktorí sú krátko po prekonaní choroby séropozitívni, môžu byť tri mesiace nato séronegatívni. A to má významné dôsledky pre mapovanie zamorenosti populácie. Jednoducho testovanie na protilátky neodhalí tých, ktorí chorobu prekonali dlho pred testom. Vyjdú totiž ako negatívne.

Ako dlho je imúnny človek, ktorý už prekonal Covid-19?
Ako dlho je imúnny človek, ktorý už prekonal Covid-19?
Zdroj: Shutterstock.com

"Kým prebieha viacero klinických výskumov, ktoré majú pomôcť lepšie pochopiť to, či plazma zotaveného človeka je klinicky výhodná pre liečbu COVID-19, kľúčovou otázkou je, v akom časovom bode po prekonaní choroby je ideálne odobrať plazmu, aby v nej bol dostatok protilátok, ktoré vírus môžu tlmiť. Podľa našich výskumov protilátky proti novému typu koronavírusu nie sú trvalé. Protilátky miznú veľmi rýchlo, takže ľudia, ktorí sa zotavia a chcú darovať plazmu, by nemali čakať dlho ... Ak navyše protilátky po troch až štyroch mesiacoch zmiznú, potom pri testovaní populácie na protilátky môžeme získať úplne podhodnotená dáta," uviedol doktor Renée Bazin z kliniky HEMA-Québec.