Mgr. Katarína Orlovská, nutričná špecialistka:

Zdroj: archív Kataríny Orlovskej

Prečo je nutné, aby človek s PPP podstúpil práve nutričné poradenstvo?
V rámci nutričného poradenstva sa s klientom snažíme pracovať na vytvorení správnych stravovacích návykov, na rozšírení jedálneho lístka tak, aby pokrýval nutričné potreby klienta a zároveň viedol k navráteniu telesnej hmotnosti zodpovedajúcej zdraviu. Klienta vzdelávame o zásadách zdravej životosprávy, snažíme sa ukončiť manipuláciu s jedlom, zamedziť kompenzačné správanie (ako je napríklad excesívne cvičenie či vracanie), postupne sa snažíme prekresliť čierno-biely pohľad na potraviny, pracujeme na vnímaní pocitov hladu a sýtosti a snažíme sa klienta podporiť v intuitívnom a slobodnom stravovaní.

Ako vznikajú mýty diétnej kultúry, ktoré vyvolávajú narušený vzťah k jedlu?
Na úvod je dôležité povedať, že diétna kultúra nie je presne definovaný vedecký termín, no s týmto pojmom sa často stretávame na internete. Všeobecne sa dá povedať, že ide o súbor presvedčení, ktoré uprednostňujú štíhlosť, vzhľad a tvar tela pred zdravím a celkovou pohodou, a to za každú cenu. Očami diétnej kultúry môže byť pre spoločnosť dostatočne hodnotný, zdravý či úspešný len štíhly človek s ukážkovou životosprávou. Tento naratív skreslenej reality, ktorý predostiera diétna kultúra, sa následne šíri aj vďaka rôznym príspevkom na sociálnych sieťach. Vznikajú tak rôzne mýty diétnej kultúry. Z oblasti výživy sem patrí napríklad mýtus, že po šiestej hodine sa nesmie jesť, z pečiva sa priberá, ovocie sa môže jesť len doobeda, lepok a mlieko nám škodia, jarná detoxikácia nám pomôže zbaviť sa toxínov. Mnohé z týchto tvrdení sú často normalizované či vnímané ako fakty, na základe ktorých človek začne obmedzovať jedálny lístok či vynechávať celé skupiny potravín, čo podporuje nezdravý vzťah k jedlu a čierno-biele myslenie, pri ktorom delíme potraviny na „dobré a zdravé“ a „zlé a nezdravé“.

Zdroj: Chuť žiť

V čom vidíte prínos programu a jeho benefity?
Program vnímam inovatívne práve vďaka multidisciplinarite, prepojeniu odborníkov z rôznych oblastí, ktoré je v oblasti PPP na Slovensku ešte do značnej miery neobvyklé, no v zahraničí sa už bežne využíva. U nás je pacient často odkázaný na pomoc najbližšej rodiny, pre ktorú je proces uzdravovania z PPP veľmi náročný a vyčerpávajúci, prípadne človek s PPP musí vynaložiť veľké úsilie na to, aby si jednotlivých odborníkov našiel sám a skoordinoval všetky stretnutia, a to často za nemalé finančné čiastky. Z klientovej strany vidím teda prínos programu v jeho neobmedzenosti a v tom, že klient pod jednou strechou nájde podporu rôznych odborníkov. Zároveň je tento program prínosom pre mňa ako odborníčku, keďže nie som na klienta sama, ale môžem sa obrátiť na kolegyne psychologičky, keď cítim, že klientove potreby presahujú moju odbornosť, zároveň mi peer konzultantky môžu pomôcť získať pohľad na prežívanie klienta a s celkovou koordináciou sa môžem spoľahnúť na našu case manažérku. Verím, že celé toto prepojenie odborníkov v konečnom dôsledku zabezpečí intenzívnu a čo naj­efektívnejšiu pomoc pre klienta a prispeje k jeho uzdraveniu.