Podľa starého čínskeho kalendára sa na Zemi nachádza 5 živlov. Voda, oheň, kov, zem a strom. Každý z nás sa narodil a žije pod vplyvom jedného z nich. Každý živel sa spája s istým typom osobnosti, rozmýšľania, systémom zvykov, schopností a talentu. Posledná číslica v roku vášho narodenia prezradí, akí ste. Napríklad, ak ste sa narodili v roku 1980, vaším číslom je 0. Zistite, do akého živlu patríte čo o vás prezrádza.

Aké je vaše životné poslanie? >>>

zena
zena
Zdroj: Shutterstock