Keď sa žena dozvie, že by mala podstúpiť hysterektómiu, odstránenie maternice, začnú jej v hlave víriť milióny otázok – budem potom môcť fungovať ako žena? Mať sex? Ostane mi v tele prázdny priestor? Čo sa stane s vaječníkmi a s krčkom maternice? Vysvetlí nám profesor Jozef Višňovský, zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine.

Prečo musí ísť maternica preč?

Najčastejšími príčinami chirurgického odstránenia maternice sú zhubné ochorenia krčka maternice, tela maternice alebo vajíčkovodov a vaječníkov, ako aj nezhubné nádory maternice – myómy či fibrómy. „Väčšina žien s myómami je spočiatku bez príznakov. V 30 až 40 percentách prípadov je výskyt sprevádzaný symptómami, najmä silným krvácaním s následným nedostatkom železa, čo môže významne ovplyvňovať chorobnosť aj úmrtnosť. Objemné myómy môžu vyvolávať nešpecifické tlakové príznaky spojené s narušením fungovania čriev alebo močového mechúra, napríklad nutkaním na močenie, častým močením či inkontinenciou. Pomerne časté sú aj bolestivé symptómy. Výnimočne môže dôjsť k náhlej brušnej príhode pri stočení stopkatého myómu alebo k akútne vzniknutej nekróze, odumretiu tkaniva,“ hovorí profesor Jozef Višňovský. No v prípade, že ešte plánujete mať deti, lekári sa snažia o liečbu myómov, pri ktorej vám maternica ostane. „Okrem myómov sa na odstránení maternice podieľajú iné ochorenia ako endometrióza a krvácanie na podklade funkčných zmien, ktoré nereaguje na hormonálnu liečbu. No vo výrazne menšej miere,“ dopĺňa gynekológ.

Nie vždy musí ísť von, je to posledná možnosť. Všetky ostatné predtým vám vysvetlí lekár.
Zdroj: Shutterstock

Nemusí sa vybrať všetko

Maternica sa spravidla odstraňuje s vaječníkmi a vajcovodmi, ako aj s krčkom maternice. No u každej pacientky sa to prehodnocuje individuálne. „Ak je morfologický nález vaječníkov normálny, ponechávajú sa, a to približne do 55 rokov, ak samotná pacientka nežiada ich odstránenie. Operácia tak nemá priamy vplyv na jej hormonálny status. Keďže odstránením maternice dochádza k čiastočnému obmedzeniu zásobenia vaječníkov krvou, u žien po hysterektómii skôr nastupuje menopauza oproti tým, ktorým maternica nebola odstránená. Krček maternice sa zvykne ponechať najmä u mladších žien, keďže má význam ako prevencia poklesu pošvových stien a panvového dna. Má tiež svoj význam v sexuálnom živote. V prípade, že vám krček maternice pri zákroku ponechajú, je nutné, aby ste pravidelne absolvovali preventívne cytologické vyšetrenia so zameraním na včasnú diagnostiku prekanceróz,“ zdôrazňuje gynekológ.

O sex neprídete

A čo sa stane s priestorom po maternici a orgánoch k nej pripojených, ktorý ostane uvoľnený? Podľa lekára nedochádza k závažnejším zmenám ani v malej panve, ani v brušnej dutine. „Samotné odstránenie maternice a jej príveskov neprináša žiadne zásadné zdravotné zmeny alebo problémy, s výnimkou možnej tvorby zrastov. Zavedením laparoskopických techník však došlo k výraznému zníženiu nepríjemných pooperačných stavov,“ upokojuje profesor Višňovský. Ani váš pohlavný život by nemal byť vážnejšie narušený. „Po optimálne vykonanej operácii je pošva zašitá, a aby nedošlo k jej poklesu či vypadnutiu pred rodidlá, fixuje sa o závesný aparát, ktorý predtým fixoval aj maternicu. Dĺžka pošvy sa mení len minimálne a pohlavný styk je možný v podstate tak ako pred operáciou,“ vraví gynekológ. Obávať sa nemusíte ani suchosti. „Zvlhčovanie pošvy majú na starosti veľké a malé predsieňové žliazky a tým sú významné pre pohlavný styk. Odstránenie maternice preto zásadnejšie neprispieva k pocitu suchosti. A čo sa týka libida, u časti žien dochádza k jeho poklesu, naopak, u časti žien libido stúpa, keďže sa odstránia obavy z neželeného otehotnenia. Dôležité je, ako sa s operáciou a odstránením maternice vyrovnáte psychicky.“ Na sex si však budete musieť niekoľko týždňov po operácii počkať. Zvykne sa odporúčať šesť týždňov, aby bolo všetko dobre zahojené.

Aj po takom zákroku ako je odstránenie maternice, je sex bez problémov. Dĺžka pošvy sa mení len minimálne a pohlavný styk je možný v podstate tak ako pred operáciou.
Zdroj: Shutterstock

Nie vždy musí ísť von

Ak je to však možné, lekári sa snažia o liečebný postup, chirurgický či nechirurgický, ktorý vám maternicu zachová. Myómy sa dnes dajú riešiť viacerými laparoskopickými metódami či cielenou ultrazvukovou deštrukciou. Existujú tiež lieky ovplyvňujúce hormonálny stav, ktoré významne potlačujú nielen rast, ale vedú aj k rozkladu buniek myómov. „Apelujeme na gynekológov, aby smerovali pacientky na hysterektómiu len v prípade, ak je žena s operáciou plne stotožnená a ak boli vyčerpané všetky konzervatívne možnosti riešenia a liečby. U žien s neuzatvorenými reprodukčnými plánmi je jasným cieľom zachovanie maternice. Platí, že asymptomatická pacientka pri dnešných možnostiach sledovania a viacerých možnostiach konzervatívnej terapie nemá byť operovaná,“ zdôrazňuje profesor Višňovský.

Čo je myóm?

Myómy nás vedia potrápiť aj vystrašiť, ale nie vždy to musí byť až taký problém.
Zdroj: Shutterstock

Myómy, respektíve leiomyómy sú nezhubné nádory tela maternice silno ovplyvňované pohlavnými hormónmi. Vo väčšine prípadov ani netušíte, že ich máte, no môžu byť príčinou abnormálneho krvácania, panvovej bolesti, bolesti pri sexe, neplodnosti a tehotenských komplikácií. Vyskytujú sa u 50 až 60 percent žien. S vekom výskyt myómov stúpa a u päťdesiatročných a starších žien dosahuje až 70 percent, no po menopauze opäť klesá. Liečba je individuálna a riešením nie je vždy odstránenie maternice.