Lucia Kubíny, dula, špeciálna pedagogička

Lucia Kubíny
Zdroj: Martin Dubovsky

Čo je to pôrodný plán?

Každá žena má právo rozhodovať o okolnostiach svojho pôrodu. Pôrodný plán alebo pôrodné prianie je spôsob, ktorým žena informuje tých, ktorí jej poskytujú zdravotnú starostlivosť, o tom, čo je pre ňu dôležité, ako by táto starostlivosť mala vyzerať a čo by rozhodne nemalo byť jej súčasťou. Niekedy sa hovorí o pôrodnom pláne, no žena sa môže stretnúť s námietkami, že pôrod je predsa nepredvídateľný a nedá sa naplánovať. Môžeme teda hovoriť o pôrodnom prianí, pretože je to vopred vyslovené prianie ženy. Pôrodný plán, prianie môže byť súčasťou informovaného súhlasu. Môže byť vyjadrený písomne alebo ústne. Pôrodný plán teda nemusí byť len „nejaký papier“ (aj keď často môže byť). Pôrodný plán, prianie je aj to, že počas pôrodu hovoríte o tom, čo je pre vás dôležité.

Kedy je vhodné zostaviť si pôrodné prianie?

Pôrodný plán, prianie je proces, keď žena pre seba hľadá odpovede na otázky o tom, čo je pre ňu dôležité, uvažuje o možných situáciách, ktoré počas pôrodu môžu nastať. Napríklad: „Čo si myslím o tejto praktike? Je to pre mňa dôležité? Za akých okolností by som s týmto súhlasila? S čím by som určite nesúhlasila?“ A podobne. Aj sprevádzajúce osoby vďaka tomu prianiu spoznávajú ženine predstavy o pôrode. Je to veľmi dôležité, aby vedeli ženu počas pôrodu vhodne podporiť. Do tretice, je to spôsob, ktorým žena komunikuje svoje požiadavky smerom k zdravotníckemu personálu. Odporúčam, aby si ženy samy utriedili predstavy o pôrode pred prvou návštevou pôrodnice v rámci poradne, a to býva zvyčajne v 36. týždni tehotenstva. Aby počas návštevy dokázali s personálom komunikovať o prioritách.

Dokedy možno pôrodný plán meniť?

Žena môže svoj plán, prianie kedykoľvek odvolať alebo zmeniť.

Sú lekári povinní ho do bodky dodržiavať, riadiť sa ním?

Pôrodné prianie má právnu relevanciu vzhľadom na to, že zdravotná starostlivosť by mala byť žene poskytovaná na základe informovaného súhlasu.

Príklady, ako na to

Aké sú podmienky, aby platil môj pôrodný plán?

Príklad: Ak bude môj pôrod prebiehať fyziologicky a bez komplikácií a ak to umožní môj zdravotný stav i zdravotný stav dieťatka, prajem si, aby bolo rešpektované nasledujúce:

Koho by som chcela mať pri pôrode? Kedy tam tieto osoby majú byť? Kedy chcem byť sama? Koho by som tam nechcela?

Príklad: Prajem si, aby ma manžel sprevádzal počas všetkých fáz pôrodu. Počas všetkých fáz pôrodu nesúhlasím s účasťou osôb, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná (študenti, praktikanti, upratovačky...).

Kde by som chcela byť ubytovaná počas pôrodu a po ňom?

Príklad: Mám záujem o nadštandardne vybavenú jednolôžkovú izbu. Prajem si byť ubytovaná výlučne spolu s dieťatkom.

Čo v prípade komplikácií? Ako sa chcem podieľať na starostlivosti o seba a dieťatko?

Príklad: V prípade komplikácií si želám, aby ma ihneď informovali, a prajem si podieľať sa na rozhodovaní o ďalšom postupe. V prípade komplikácií a nevyhnutnosti cisárskeho rezu si prajem byť pri vedomí a prajem si maximálnu podporu ranej väzby „skin to skin“.

POSTUP:

Možno sa stretnem s nasledujúcimi vecami. Čo si o tom myslím? Vadí? Nevadí? Ako a kedy si to viem/neviem predstaviť?

1. pôrodný čas

– klystír – holenie – obmedzovanie príjmu potravy, tekutín – obmedzenie možnosti pohybu – zavedenie kanyly (vstup do cievy pre ľahší prístup pri podávaní liekov injekčným spôsobom) – pretrhnutie vaku blán (takzvaná dirupcia alebo pustenie plodovej vody) ako spôsob urýchlenia pôrodu – podanie umelého oxytocínu ako spôsob urýchlenia pôrodu – vaginálne kontroly – CTG monitor (takzvané pásy), ako často, v akej polohe?

Príklad: Nesúhlasím s dirupciou plodového vaku. Prajem si mať možnosť prijímať tekutiny počas celého času pôrodu. Prajem si obmedziť vaginálne vyšetrenia a CTG monitoring dieťatka na nevyhnutné množstvo.

2. pôrodný čas

– poloha v ľahu počas tlačenia – vyviazané nohy počas tlačenia – nástrih hrádze (epiziotómia) – tlak na fundus, Kristellerova expresia (tlačenie na brucho) – prestrihnutie pupočníka (záleží mi na tom, kedy bude prestrihnutý?) – vyšetrenie dieťatka inde ako pri mne – odnesenie bábätka po pôrode

Príklad: Nesúhlasím s preventívnym vykonaním epiziotómie. Prajem si mať možnosť voľby polohy počas pôrodu. Prajem si prestrihnutie pupočníka až po dopulzovaní krvi v ňom. Prajem si priložiť dieťatko
ihneď po pôrode na telo a aby vyšetrili dieťatko na mne.

3. pôrodný čas

– ako má vyzerať manipulácia s dieťatkom – plánujem dojčiť – ako to chcem podporiť (priloženie bábätka, samoprisatie...) – ako má vyzerať pôrod placenty

Príklad: Prajem si nepretržitý kontakt s dieťatkom, meranie a váženie po dvoch hodinách po pôrode (uterák na prikrytie, čiapočku a veci pre dieťatko máme so sebou). Prajem si, aby ma informovali o každom úkone, čo budú robiť s dieťatkom.

Po pôrode

– ako chcem tráviť čas s bábätkom – akú podporu chcem a čo chcem zvládnuť sama

Príklad: Prajem si nepretržitý kontakt s dieťatkom. Nesúhlasím s dokrmovaním dieťatka umelou výživou.