Návšteva predpôrodného kurzu je veľkým prínosom ako pre budúcu mamičku, tak aj pre jej partnera. Pomôže pripraviť budúcich rodičov nielen na samotný pôrod, ale aj obdobie s novorodeniatkom. Základné predpôrodné kurzy organizujú priamo v jednotlivých pôrodniciach pôrodné asistentky. Dnes sú v ponuke aj rôznorodé profesionálne kurzy v materských centrách pre budúcich rodičov, zamerané na konkrétne oblasti. Dostupné sú dokonca aj individuálne kurzy, kde sa lektor venuje len vám.

Psychofyzická príprava

Ideálne je, ak sa žena na pôrod pripraví fyzicky aj psychicky. Predpôrodný kurz v sebe zahŕňa dve časti, psychickú prípravu, ktorá je náučná a poznávacia, a fyzickú. Fyzická spočíva v cvičeniach pod vedením fyzioterapeuta alebo pôrodnej asistentky. Takéto cvičenie vás pripraví z fyzickej stránky, pretože prebieha posilňovanie panvového dna, precvičujete si chrbticu, nohy, zadok, prsné svaly, brušné svaly. Žena, ktorá počas tehotenstva cvičí, lepšie zvláda záťaž, ktorú so sebou rastúce bruško prináša. Dostatočná psychická príprava na pôrod môže prispieť k zníženiu strachu, úzkosti a k lepšiemu mentálnemu nastaveniu. Ak žena pochopí priebeh pôrodu, je o všetkom dostatočne po učená, dokáže sa mentálne nastaviť na to, čo ju čaká. Jej strach z pôrodu by mal byť menší a pôrod by mal mať ľahší priebeh. Je vhodné, aby budúca rodička absolvovala predpôrodný kurz od 25. týždňa tehotenstva. Dozviete sa, čo vás čaká od príjmu do pôrodnice až po prepustenie domov, teda ako prebieha pôrod, ako pri pôrode správne tlačiť, aby pôrod postupoval čo najrýchlejšie, úľavové polohy aj to, ako správne dýchať. Po absolvovaní tohto kurzu by vám malo byť jasné, ako vyzerá prvý pôrodný čas, kedy vyraziť do pôrodnice, čo sú pôrodné bolesti, a taktiež, aké farmakologické a nefarmakologické možnosti tíšenia pôrodných bolestí možno poskytnúť.

Súkromné kurzy vs v pôrodnici
Zdroj: shuttertock, archív dúl a archív NMH