Kým jedných koronavírus privádza do nemocnice, iní zvládajú infekciu bez akýchkoľvek príznakov. A časť populácie sa dokonca neinfikuje vôbec.

Ľubovoľní dvaja ľudia na svete, pokojne aj potomok juhoamerických Indiánov a potomok austrálskych aborigénov, majú spoločných prinajmenšom 99,9 percenta DNA. Necelá jedna desatina percenta genetických odlišností rozhoduje o všetkých viditeľných rozdieloch medzi ľuďmi. Ale aj o tých, ktoré nevidíme. Ako je napríklad rozličná citlivosť na infekciu novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Prečo niektorých ľudí covid obchádza?
Zdroj: Shutterstock

Nie je to oslabená imunita

„Poznáme viacero prípadov rodín, v ktorých sa infikovali všetci členovia až na jedného, čo naznačuje, že niektorí ľudia vystavení vysokému riziku infekcie týmto vírusom sú proti nemu odolní,“ píšu výskumníci, ktorých viedol grécky imunológ Evangelos Andreakos z Aténskej akadémie vied. Jedným dychom však dodávajú: „Percento populácie, ktoré je geneticky odolné proti infekcii na SARS-CoV-2, v súčasnosti nepoznáme.“

Výskumníci upozorňujú, že z horšieho priebehu ochorenia spravidla nemožno viniť „oslabenú imunitu“. Za pravdepodobnejšiu príčinu považujú niekoľko génov, ktorých odlišnosti navodzujú poruchy špecifických imunitných funkcií alebo fungovania proteínov, ktoré súvisia s prienikom vírusu do bunky.

Prečo niektorých ľudí covid obchádza?
Zdroj: Shutterstock

„Nulka“ vás nezachráni

Výskumníci kriticky zhodnotili aj dôkazy o široko medializovanej „ochrannej funkcii“ krvnej skupiny 0. Analýza dát od 50-tisíc ľudí skutočne potvrdila súvislosť medzi génmi, ktoré stoja v pozadí výskytu tejto krvnej skupiny, a citlivosťou na infekciu novým koronavírusom. „Ochranný účinok je však veľmi malý,“ upozorňujú výskumníci.

Prečo niektorých ľudí covid obchádza?
Zdroj: Shutterstock

Z ďalších kandidátov podľa nich vyčnievajú predovšetkým proteíny ako receptor ACE2 alebo TMEM41B, prostredníctvom ktorých koronavírus vstupuje do bunky, aby sa mohol replikovať. Všimli si, že vzácny genetický variant, umiestený na genóme tesne pri génoch zodpovedných za fungovanie receptora ACE2 a zrejme potláčajúci jeho funkciu, podľa predbežných dôkazov súvisí s ochranou pred infekciou novým koronavírusom.

Vplyv genetických odlišností v génoch zodpovedných za produkovanie proteínu TMEM41B na infekciu je na základe dostupných dôkazov jasný o čosi menej. Verzia tohto génu bežná v populáciách východnej a južnej Ázie každopádne preukázateľne znižuje mieru infekcie pri iných vírusoch, flavivírusoch, takže výskumníci tento proteín naďalej považujú za horúceho kandidáta. „Hoci nemáme k dispozícii publikované štúdie vykonané na ľuďoch, v prvom aj druhom prípade možno zúčastnené gény považovať za kandidátov na vrodené varianty poskytujúce odolnosť proti infekcii novým koronavírusom,“ píšu vedci.

Prečo niektorých ľudí covid obchádza?
Zdroj: Shutterstock