Povinnosti pre pôrodom

Čoskoro sa stanete matkou a váš svet sa bude točiť okolo prebaľovania, kŕmenia a uspávania. Čo všetko musíte stihnúť, kým privítate svojho drobčeka?

Informovať zamestnávateľa

Dôležitou povinnosťou tehotnej ženy je, v prípade, ak je niekde zamestnaná, informovať o tom svojho zamestnávateľa, a to písomnou formou. Treba predložiť aj lekárske potvrdenie. V oznámení treba uviesť informáciu, v ktorom týždni sa nachádzate, kedy plánujete nastúpiť na materskú dovolenku, a bežné náležitosti ako dátum a podpis. Ak si túto povinnosť splníte, ďalej už nie ste povinná zamestnávateľovi predkladať iné potvrdenia. Vďaka tomuto oznámeniu sa na vás začne vzťahovať ochranná lehota, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce. To znamená, že v období od doručenia oznámenia až počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď.

Povinnosti pred pôrodom
Zdroj: shutterstock