Oznam poisťovniam

Na základe písomného oznámenia, ktoré ste doručili zamestnávateľovi, je on povinný oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky. V prípade, že budúca matka je vedená v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je dobrovoľne nezamestnaná alebo je živnostníčka, túto oznamovaciu povinnosť má ona. Na základe oznámenia Sociálna poisťovňa oznámi skutočnosť o nástupe na materskú za vás alebo vášho zamestnávateľa vašej zdravotnej poisťovni.

V pôrodnici budú potrebovať kontakt na pediatra vášho novonarodeného dieťaťa.
Zdroj: shutterstock