Cukrovka nám doslova ničí oči, obličky, nervy aj cievy a vysoký cholesterol má na svedomí infarkty, artériosklerózu či mozgové porážky... Dá sa týmto zdravotným problémom vyhnúť? Zisťovali sme pre vás.

Obezita

Radí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedníčka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti

– Čo všetko u ženy negatívne ovplyvňuje obezita?

● Obezita dnes patrí vo svete aj u nás medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce civilizačné ochorenia. Podľa údajov z roku 2012 máme v produktívnom veku (18 – 64 rokov) 56,2 % žien v pásme nadhmotnosti (BMI 25 – 29,9 kg/m2) a 25,4 žien v pásme obezity (BMI ≥30 kg/m2). Znamená to, že každá štvrtá žena v produktívnom veku má obezitu, významný rizikový faktor na vznik celého radu ďalších ochorení (srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka 2. typu, nádory, dýchacie ťažkosti, ochorenia žlčníka, kĺbov, chrbtice, kožné ochorenia...). Podľa amerických údajov je ich asi 236.

● Obezita vedie k poruchám menštruácie. Prakticky je nemožné riadiť sa výpočtom plodných a neplodných dní. Obezita veľmi negatívne vplýva na plodnosť ženy a výrazne znižuje možnosť normálneho priebehu tehotenstva, pôrod často končí cisárskym rezom, čo môže ovplyvniť rozvoj obezity u potomstva prostredníctvom mikrobiómu.

Jej nádej na dieťatko sa onedlho rozplynula.
Jej nádej na dieťatko sa onedlho rozplynula.
Zdroj: Shutterstock‎

● Obezita je významný rizikový faktor aj pre rozvoj gestačnej (tehotenskej) cukrovky. Ide o poruchu tolerancie cukrov, ktorá vzniká alebo ju prvýkrát diagnostikujú počas gravidity. Vzhľadom na riziká rozvoja gestačnej cukrovky pre plod aj matku na Slovensku stanovili povinný skríning gestačnej cukrovky, ktorý sa vykonáva u každej tehotnej ženy medzi 24. – 28. gestačným týždňom. A do budúcnosti platí, že ak žena s gestačnou cukrovkou po pôrode nezredukuje hmotnosť, pretrváva u nej až 40 % pravdepodobnosť rozvoja cukrovky 2. typu.

● Samotná obezita je rizikový faktor vzniku onkologických ochorení vo všeobecnosti, obézni ľudia častejšie zomierajú na nádorové ochorenia. Obezita je spúšťací faktor pre rakovinu prsníka, maternice, hrubého čreva a konečníka.