Každý cvik opakujte 10-krát v 3 sériách

Výpady s kotúčom

Rozkročte sa na šírku bokov a kotúč (prípadne činku) držte nad hlavou vo vystretých rukách. Jednou nohou vykročte dopredu tak, aby koleno zvieralo 90-stupňový uhol a nepredbiehalo špičku chodidla. Váhu tela sa snažte rozložiť na obe chodidlá. Horná polovica tela je vystretá a smeruje kolmo na zem. Koleno zadnej nohy zastavte tesne nad zemou. Do pôvodnej polohy sa vráťte cez pätu prednej nohy. Vymeňte strany.

Výpady s kotúčom
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Drepy s kettlebellom

Postavte sa o niečo širšie, ako je šírka vašich pliec, špičky nôh smerujú mierne von. Uchopte kettlebell oboma rukami pred telo. Pamätajte na rovný chrbát a pevný stred tela. Pohybom panvy smerom vzad prejdite do drepu, až kým nie sú stehná rovnobežne s podložkou. Kolená kopírujú smer špičiek chodidla. Kettle- bell sa môže zľahka dotknúť zeme. Stiahnite svaly stehien a zadku a vráťte sa do výcho- diskovej polohy. Ruky sú stále v rov- nakej polohe a chodidlá stoja pevne na zemi.

Drepy s kettlebellom
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ
Drepy s kettlebellom
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Hod medicinbalom o zem

Postavte sa na šírku pliec a chrbát držte vystretý. Vezmite medicinbal do oboch rúk, zatiahnite brušné svaly a vzpažte ruky, pričom sa postavte na špičky. Spevnite sa a silou ho hoďte na zem, pričom telo prechádza do podrepu.

Hod medicinbalom o zem
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ
Hod medicinbalom o zem
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ
Hod medicinbalom o zem
Zdroj: LÝDIA CZAKÓ