PRÁCA: Nastavte sa na pracovný režim. Chvíľu to potrvá.

CITY: Veci môžu byť inak, než boli predtým – aj lepšie. Majte nádej a vieru.

KONDÍCIA: Vráťte sa k tomu, čo fungovalo. To viete zvládnuť bez problémov.