Naše prsty prichádzajú počas dňa do kontaktu s príliš veľa baktériami, pretože sa dotýkajú vecí, ktorých sa dotkli pred nami tisícky ďalších rúk. Napríklad kľučky na dverách, peniaze, počítače, telefóny...

Často zabúdame, s koľkými vecami plnými baktérii sa denne stretávame, keďže sú neviditeľné.

Bistro.sk šetrí peniaze.
Bistro.sk šetrí peniaze.
Zdroj: Shutterstock