Hoci na začiatku pandémie COVID-19 prvé testy spermií naznačovali, že sa vírus nešíri pohlavnými sekrétmi, vedci z Číny, USA a Spojeného kráľovstva to teraz vyvrátili. Preukázali, že muži, ktorí prejdú ochorením COVID-19 a uzdravia sa, môžu mať v ejakuláte zvyšky vírusu, ktorý môžu preniesť na svoju partnerku. Sloveso môžu nie je použité náhodne. Nie všetci uzdravení muži majú v ejakuláte vírus, a nie vždy musí vírus v ejakuláte sexuálneho partnera infikovať.

Avšak tvrdenie, že spermie vírus neobsahujú, je už teda nepravdivé. Lekári z provincie Che-nan preukázali vírus u šiestich pacientov šestnásť dní po odznení príznakov po uzdravení z choroby COVID-19. "Abstinencia a užívanie kondómu by mohlo byť najlepšou prevenciou u týchto pacientov," dodávajú autori, ktorých štúdiu publikoval odborný vedecký časopis Journal of American Medical Association.

Lekári teraz všetkým mužom, ktorí COVID-19 majú alebo mali, radia, aby sa zdržali nechráneného pohlavného styku, ak nechcú svoj sexuálny náprotivok nakaziť. "Aj keď sa vírus nemôže v mužských pohlavných orgánoch rozmnožovať, môže tam byť zakonzervovaný, zrejme kvôli nadradenej imunite semenníkov," tvrdí ďalej autori.