Generácia X (narodení 1965 – 1979)

Často do tejto generácie patria aj deti z 80. rokov. A v prípade bývalého Československa sa začiatkom tohto obdobia vyskytol fenomén, ktorý je známy ako Husákove deti. Túto generáciu prezývajú aj „deti s kľúčom na krku“. Keďže boli často samy vonku a bez dohľadu rodičov. Pili vodu z vodovodu, jedli mastný chlieb s cibuľou, nikto im nezakazoval cukríky a sladkosti. Dospelí generácie X sú väčšinou klientmi cestovných kancelárií a využívajú all inclusive služby. Doháňajú cudzie jazyky a u nás sú prvou podnikateľskou vlnou.

Generácia Y (narodení 1980 – 1995)

Deti milénia alebo mileniáli majú sedem základných vlastností – detailizmus, izolovanosť, smelosť, orientáciu na tím, dôraz na konvencie, nátlak a presadzovanie sa. Nemajú problém s modernou technológiou, problémy majú skôr s medziľudskými vzťahmi, pretože väčšina z nich neuznáva autority. Často majú nereálne očakávania, depresie z porovnávania a neschopnosť prežiť blízkosť s druhými. Milujú peniaze a radi sa fotia na sociálne siete a zverejňujú presne, čo robia.

Generáciu X vytlačili mileniáli... a dnes už sa formuje silná generácia Z - zoomeri.
Zdroj: Shutterstock