Nie každý má šťastie na milých a nápomocných susedov, s ktorými si vymieňa koláčiky a vedľa ktorých je radosť žiť. Ale...

Moje dve známe mi porozprávali svoje príbehy, ktoré spája jedna zásadná vec. Susedia im tak komplikovali život, že napokon sa rozhodli ustúpiť ony a radšej zmenili bývanie. Je toto naozaj jediné riešenie? Zisťovali sme, ako to vidí advokátka.

 

Majka Š.:  Boli vulgárni a agresívni

S priateľom sme boli šťastní, že sme mali svoje prvé spoločné bývanie v podnájme, až kým sa do bytu nad nami nenasťahovali susedia, ktorí zmenili našu idylku na nočnú moru. Mali tri deti, dvoch psov a mačku, čo by bolo v poriadku, keby neboli extrémne hluční. Denne sme museli počúvať ich hádky, príšerné vulgarizmy, ktoré nezastavili ani steny. Boli vulgárni a agresívni aj voči deťom, bolo to nepríjemné. Keď sme si dovolili upozorniť ich, aby sa pokúsili byť tichší a slušnejší, začali sa nám vyhrážať, že na nás zavolajú políciu, lebo ich obťažujeme. Bolo to naozaj na nervy.

Keď ich upozornili, aby boli tichšie, obrátilo sa to proti nim.
Keď ich upozornili, aby boli tichšie, obrátilo sa to proti nim.
Zdroj: shutterstock

Motivovalo nás to zmeniť bývanie
Ja ani priateľ nie sme typy, ktoré by išli do konfliktov a vyhrocovali ich, tak sme sa istý čas trápili a nakoniec nás to motivovalo zmeniť bývanie. Kúpili sme si dom, takže som im vlastne svojím spôsobom vďačná, že nás ich správanie prinútilo zmobilizovať sa a teraz máme skvelé bývanie. Bývame na ulici s úžasnými susedmi, takže naozaj viem oceniť ten rozdiel.

Magdaléna K.: Bála som sa o deti

Ako mladá rodinka sme sa nasťahovali na dedinu do staršieho domu a verili sme, že si budeme užívať čaro vidieka. Z jednej strany sme mali staršiu nekonfliktnú milú susedku, no z druhej bol starý dom, do ktorého po čase prikvitla veľmi konfliktná suseda, ktorá už v minulosti mala problémy so zákonom. Začali ju navštevovať a prespávať u nej rôzne živly – alkoholici, drogovo závislí. Keďže bol medzi nami len plot z pletiva, boli sme svedkami otrasných scén. Tá suseda mala aj nejakú psychickú poruchu. V jeden deň bola ako med a na druhý zase vykrikovala strašné veci a vyhrážala sa. Boli sme neželanými svedkami opileckých seáns a asi najhlbšieho ľudského dna, kam sa dá klesnúť.

Bola nevyspytateľná
Znova som otehotnela a narodila sa nám dcérka. Musím priznať, že som sa začala báť o svoje deti a napríklad nechávať kočík na dvore. Okrem toho, že museli počúvať opilecký krik a vulgarizmy, som sa bála toho, že tej osobe môže úplne preskočiť a ublíži mojim deťom. A to sme išli na dedinu preto, aby som sa o deti nemusela báť a mohli sa hrať na dvore...

Sen o pokojnom bývaní na vidieku sa im nesplnil.
Sen o pokojnom bývaní na vidieku sa im nesplnil.
Zdroj: shutterstock

Dnes sedí v base
Párkrát sme volali políciu, ale vždy sa to skončilo nejakým upozornením a dohovorom a všetko sa opakovalo znova. Cítila som sa hrozne vo vlastnom dome, akoby sme sa stali rukojemníkmi šialených susedov. Vedela som, že toto by bolo na dlhé lakte, a my sme na to nemali čas, chuť ani energiu, tak sme sa radšej rozhodli zmeniť bývanie. Zavážilo viacero faktorov. V dome bolo pre nás málo miesta, ale ten najhlavnejší dôvod bola vyšinutá suseda, ktorá dnes, mimochodom, sedí vo väzení za závažný trestný čin.

Ako to vidí advokátka

Mgr. Jana Borgulová

Mgr. Jana Borgulová
Mgr. Jana Borgulová
Zdroj: archív

Je to beh na dlhé trate
Riešenie vyhrotených susedských vzťahov je beh na dlhé trate, ale napriek tomu sa to dá riešiť. Všetko závisí od viacerých faktorov a každý prípad je iný. V prvom príbehu by som odporučila kontaktovanie napríklad správcu bytového domu a riešenie dohovorom alebo písomnou výzvou s upozornením na možné sankcie. V prípade, že to nezaberie a susedia naďalej obťažujú imisiami (nadmerný hluk, vulgárnosť, vibrácie a podobne), odporúčam kontaktovať obec, ktorá má právo v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka v prvom rade predbežne zakázať zásah do pokojného stavu obyvateľa a jeho základných práv. Súčasne je obec oprávnená prostredníctvom obecnej polície v zmysle zákona o priestupkoch uložiť narušiteľovi pokutu za rušenie nočného pokoja alebo napríklad za úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania, a to vyhrážaním, ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Ide o pomerne rýchle riešenie, ale aj toto môže byť bezvýsledné a susedia to nemusia rešpektovať. Na druhej strane, mnohokrát toto pomôže.

Obráťte sa na súd
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na súd a žiadať, aby zakázal žalovanému v zmysle ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného/žalobcu alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia nikto nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať vnikať chované zvieratá na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. V prípade kladného rozhodnutia súdu je pri nerešpektovaní takého rozhodnutia exekútor oprávnený ukladať pokuty za jeho nerešpektovanie. Takáto možnosť si však vyžaduje dlhší čas a nemá istý výsledok.

Spor v bytovom dome
V poslednom rade by som však spomenula aj málo využívanú zákonnú možnosť súdneho riešenia susedských sporov v bytovom dome. Podľa § 11 ods. 5 bytového zákona, ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru. V každom prípade však odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý vám vysvetlí všetky zákonné možnosti, ktoré by sa dali na konkrétny prípad najlepšie aplikovať a boli by najefektívnejšie.

5 krokov sebaobrany

Čo robiť, ak vám sused vážne znepríjemňuje život

1. Spor najprv skúste vyriešiť osobným dohovorom.
2. Obráťte sa na políciu. Ak ide o rušenie nočného pokoja, nikdy nechoďte upozorňovať susedov samy. Neviete, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo drog. 
3. Vypýtajte si od polície záznam o vykonanom zásahu. Zíde sa vám, keby ste chceli ísť so sporom na súd.
4. Skúste situáciu riešiť na miestnom alebo obecnom úrade. Podľa Občianskeho zákonníka môže susedovi obťažovanie zakázať alebo nariadiť, aby bol obnovený predchádzajúci stav.
5. Ak zásah obce nemá žiadne účinky, potom je jedinou možnosťou podať žalobu na súd.