Cítim sa využívaná. Pomáham preto, lebo neviem povedať nie, a nie preto, lebo by ma k tomu viedla nezištná láska k človeku. Ak občas niekomu odmietnem pomoc, cítim výčitky svedomia a potom sa to dotyčnej osobe snažím vynahradiť dvojnásobne. Myslím, že to súvisí s nízkou sebahodnotou, ale neviem, čo s tým. 

Veronika

Odpovedá psychologička Mgr. Sylvia  Dančiaková:

Základom je sebapoznanie. Cesta k nemu je ako akýkoľvek tréning, terapia, meditácia, knihy – priestor, kde máte možnosť naučiť sa identifikovať, ako sa cítite, čo naozaj počujete, vnímate, čo vás napĺňa, frustruje, od koho ste sa naučili cítiť vinu pri odmietnutí, kto z vašich blízkych sa správa podobne ako vy a kto, naopak, s ľuďmi manipuluje a využíva ich.

Nájsť súlad a harmóniu medzi tým, ako sa cítime a ako sa navonok správame (navyše ak chceme, aby to bolo prijateľné aj pre svet), môže byť niekedy komplikované, no určite je to zdravé. Naopak, ak sa dlhšie správame inak, ako sa cítime, vnútorné napätie a stres sa môžu objaviť na fyzickej úrovni vo forme psychosomatických zdravotných ťažkostí. Sebapoznanie je dobrodružná celoživotná cesta.