Nadváha a obezita patria k najväčším rizikovým faktorom pre rozvoj mnohých civilizačných chorôb a predčasného úmrtia na akékoľvek príčiny. Avšak podľa britských epidemiológov je oveľa viac podstatné pre predvídanie veku dožitia to, ako rýchlo človek chodí.

Venujte sa spolu športovým aktivitám.
Venujte sa spolu športovým aktivitám.
Zdroj: Shutterstock